Door op 15 januari 2015

Omroep West: ’62 Miljoen euro voor strijd tegen armoede, Den Haag gulste van grote steden ‘

DEN HAAG – ‘We laten mensen die in armoede leven niet aan hun lot over.’ Dat is volgens de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, sociale zaken) dé boodschap van zijn armoedenota die hij woensdag presenteerde. ‘Dit stadsbestuur is er ook voor mensen aan de onderkant van de samenleving.’


Uit het stuk blijkt dat Den Haag in 2015 ruim 62 miljoen euro uitgeeft aan armoedebestrijding. Dat is 7 miljoen meer dan in 2014. Den Haag is daarmee van de vier grote gemeenten de stad die per arm huishouden – een inkomen van maximaal 110 procent van het sociaal minimum – het grootste bedrag investeert, aldus de wethouder. ‘Wij laten zien dat we een sociale stad zijn, waar iedereen ertoe doet.’

De wethouder erkent dat werk de beste manier is om mensen uit de armoede te helpen. Binnenkort komt hij ook met een plan om 10.000 banen te scheppen. Maar dat neemt niet weg dat er door de crisis nu niet genoeg werk is en dat er ook mensen zijn die om allerlei redenen niet direct aan de slag kunnen. Voor hen wil de gemeente er zijn, zegt Baldewsingh.

Vooral maatregelen voor ouderen, kinderen en ZZP’ers

Den Haag telt momenteel 44.270 huishoudens die moeten rondkomen van een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum, met ruim 23 duizend kinderen.

Volgens de wethouder komen zijn voorstellen om armoede te bestrijden vooral ten goede aan kinderen, ouderen en ZZP’ers die op of onder de armoedegrens leven. Voor mensen die in de knel dreigen te komen door onvoorziene tegenvallers wordt maatwerk geboden via de bijzondere bijstand. Hiervoor wordt 2 miljoen euro extra gereserveerd.

De voorstellen zijn onder meer:

  • Kinderen uit arme gezinnen worden geholpen met zogenaamde kindpakketten waardoor zij dezelfde kansen krijgen als kinderen uit gezinnen zonder armoede. Hiervoor is 1 miljoen euro extra beschikbaar. Dit wordt bijvoorbeeld besteed aan gratis voorschool voor peuters, winterkleding voor kinderen en volledige vergoeding van een sport- of culturele activiteit.
  • ZZP’ers die maximaal 110 procent van het sociaal minimum verdienen kunnen ook rekenen op steun van de gemeente. In Den Haag valt 16 procent van de ruim 26.000 ZZP’ers onder de groep ‘werkende armen’. Voor hen komt er begeleiding om armoede en faillissement te voorkomen. Daarnaast wordt de aanvraag voor armoedevoorzieningen voor ZZP’ers vereenvoudigd.
  • Ouderen moeten volgens de wethouder in staat zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij. Vanaf 2015 kunnen ouderen met een Ooievaarspas daarom altijd gratis gebruik maken van het OV in Den Haag. Voorheen kon dit niet tijdens de spits. Ook wordt het aanbod voor ouderen van de Ooievaarspas uitgebreid.
  • Mensen met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum krijgen recht op een tegemoetkoming in hun zorgpremie van 20 euro per maand. Voor mensen met een inkomen tussen de 110 procent en de 130 procent van het sociaal minimum is die tegemoetkoming 10 euro per maand. Ouderen hebben recht op een tegemoetkoming van maximaal 360 euro per jaar.
  • De gemeente blijft alle minima ondersteunen bij het op orde krijgen van hun financiën. Zo kan de meest kwetsbare groep hulp krijgen bij hun administratie en tips over aftrekposten en mogelijke besparingen. Nieuw is dat ZZP’ers makkelijker gebruik kunnen maken van de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Bron: Omroep West