Door op 8 januari 2015

Omroep West: ‘Gemeente Den Haag moet leren van zaak-De Kruin’

De gemeente Den Haag moet voortaan beter met bewoners en organisaties overleggen voordat er plannen worden gemaakt. Op die manier kan een loopgravenoorlog als met de wijkvereniging De Kruin worden voorkomen.

Dat vinden de Haagse gemeenteraad én wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij), bleek woensdag tijdens een commissievergadering over de verhuizing van De Kruin.

 

De gemeente en de vereniging kwamen in conflict nadat in de vorige collegeperiode plannen werden gemaakt om op de plek van het centrum woningen te bouwen. De organisatie was hierover zo boos dat het overleg met het stadhuis werd stopgezet.

Verhuizen naar Anemoonstraat

Afgelopen zomer werd een uitweg gevonden: gemeente en De Kruin gingen beide akkoord met mediation. De uitkomst was dat de vereniging nu gaat verhuizen naar een voormalig schoolgebouw aan de Anemoonstraat.

Tijdens de commissievergadering bleek weer dat de bewonersvereniging die hier nu al is gevestigd daarvan weer niet op de hoogte is. Maar volgens wethouder Wijsmuller kon dat niet anders: mediation houdt ook in dat de partijen aan geheimhouding zijn gebonden.

In gesprek

Wel gaat hij nu in overleg met de huidige gebruikers van de school. ‘Het kan ook voor hen een betere situatie opleveren,’ aldus Wijsmuller.

Tijdens het hoogtepunt van het conflict tussen de Kruin en de gemeente, suggereerde PvdA-raadslid Jeltje van Nieuwenhoven om over te gaan tot mediation. Achteraf is ze blij dat dit heeft geleid tot een goede oplossing voor de organisatie.

Politiek moet zelf oplossing vinden

Wel vindt ze dat de gemeenteraad en het college de volgende keer eerder moeten proberen om zelf een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is. Dat kan door eerder en beter met bewoners en organisaties te overleggen.

Daarmee zijn veel andere partijen in de gemeenteraad het eens, evenals de wethouder. Ook Wijsmuller zegt ernaar te streven om in het vervolg eerder en beter met betrokkenen in gesprek gaan.

 

Bron: Omroep West