11 november 2013

Ondernemers in Loosduinen verdienen ondersteuning

 

Verslag van de bijeenkomst op 10 oktober 2013


In september 2013 hebben PvdA-leden in het stadsdeel Loosduinen de 7 winkelcentra opgezocht en winkeliers en voorzitters van de winkeliersverenigingen gevraagd hoe het in hun winkelcentrum gaat. De PvdA was in het bijzonder benieuwd wat de wensen en uitdagingen van de winkeliers zijn en hoe zij ondersteund kunnen worden. De resultaten van het onderzoek zijn op donderdagavond 10 oktober 2013 in het HWW Zorgcentrum Houtwijk besproken met ruim 25 winkeliers, de voorzitter van Commissie Loosduinen, de politie Loosduinen en andere belangstellenden. Ook wethouder Henk Kool was namens de gemeente aanwezig.

 

Voortbestaan winkeliers onder druk

Een belangrijke conclusie van het onderzoek werd tijdens de avond duidelijk bevestigd:  het voortbestaan van veel winkeliers staat onder druk. Door alle winkeliers wordt keihard gewerkt om het hoofd boven water te houden; 70 tot 80 uur werken per week is gebruikelijk. Ondanks deze werktijden heeft de recessie duidelijk invloed op de inkomsten van winkeliers.

Hoewel die inkomsten dus onder druk staan, blijven de vaste lasten hoog. Winkeliers vinden de huren in de verschillende winkelcentra erg hoog en het blijkt dat die huur in de afgelopen jaren ook nog verder is verhoogd. Die huurverhoging kan oplopen tot wel € 1200,- in een jaar tijd. De eigenaren van winkelpanden hebben veel macht. Deze ontwikkelingen (minder inkomsten, hogere vaste lasten) maken het voor winkeliers steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Dit heeft ook een toename van leegstand van winkelpanden tot gevolg.

 

Winkeliers verdienen alle steun die ze kunnen krijgen. Een aantal besproken mogelijkheden zijn:

  • Een actieve winkeliersvereniging. Samen staan winkeliers sterk. Die samenwerking komt goed van pas als winkeliers moeten onderhandelen over de nieuwe huurprijs van de winkelpanden. In bijna alle winkelcentra blijkt namelijk slechts één eigenaar van de winkelpanden zodat winkeliersverenigingen maar met één partij hoeven te onderhandelen. Winkeliers staan met een actieve winkeliersvereniging ook sterker richting de gemeente en de wijk.
  • Het Haags Retailpunt. Wethouder Henk Kool wees tijdens de bijeenkomst op het Haags Retailpunt. Dat is een servicepunt dat winkeliers actief ondersteunt bij het bundelen van de krachten. Ook informatie over de aansluiting op de nieuwe internetverkopen en –reclames is daar te vinden.
  • De Wet op de Bijzondere Bijstand. Uit het onderzoek van het Instituut Voor Wijkeconomie en Ondernemers en de PvdA  “Armoede achter de Winkeldeur” blijkt dat maar liefst 50 % van de winkeliers rond het bijstandsniveau verdient. En dat tegen 70 tot 80 uur werken per week! Een winkelier in deze situatie heeft recht op een extra aanvulling op uw inkomen vanuit de Wet op de Bijzondere Bijstand. Winkeliers verdienen het want zij werken er hard voor!

 

Uit het onderzoek kwamen ook de volgende onderwerpen naar voren die voor winkeliers erg belangrijk zijn voor een florerend winkelcentrum.

 

  • Samenwerking met wijkpolitie. De samenwerking met de wijkagenten is volgens de winkeliers zeer goed. Dit is belangrijk voor het gevoel van veiligheid en rust en  bevordert de zin om naar winkelcentra te komen. Een aantal winkelcentra wilde meer inzet van de politie op voor hen specifieke momenten en men zou graag wat meer aandacht zien voor de scooterrijders en scootmobielen die soms gevaarlijk rijgedrag vertonen. De aanwezige politie was terecht trots op de complimenten. De politie riep winkeliers en bewoners op om vooral contact op te nemen met de wijkagent als er iets speelt omdat de politie er voor hen is.

 

  • Het optreden van de handhavers. Naast de wijkpolitie lopen er namens de gemeente ook handhavers in de winkelcentra. Over de handhavers waren de winkeliers een stuk minder te spreken: de handhavers passen de regels te star toe en hebben een gebrek aan inlevingsvermogen. Handhavers leggen hoge boetes op. Wethouder Kool beloofde dit punt op te pakken.

 

  • Schoonmaken en onderhoud van winkelcentra. Het merendeel van de winkeliers vindt dat het onderhoud van de openbare ruimte en het schoonmaken van de pleinen na markten en tijdens normale werkdagen beter kan. Daarnaast gaven de winkeliers in winkelcentrum Waldeck aan dat de bestrating richting de Beethovenlaan er niet goed bij ligt. Wederom gaf wethouder Kool aan het onderhoud van de openbare ruimte, de reguliere schoonmaak ook als de bestrating bij winkelcentrum Waldeck als actiepunt mee terug te nemen naar het stadhuis.

 

Het was prettig dat wethouder Henk Kool op deze avond aanwezig was, want zo konden winkeliers gelijk tot afspraken met de wethouder komen.

 

Aan het einde van de avond riep de voorzitter van de Commissie Loosduinen, Pjer Wijsman om de samenwerking tussen ondernemers, bewoners, huurders, eigenaren te verbeteren. Zo houden we Loosduinen geweldig, was zijn welgemeende oproep.

 

Tot slot

Vanuit de PvdA zijn we erg blij dat zoveel winkeliers en voorzitters van winkeliers-verenigingen actief hebben meegewerkt aan ons onderzoek en dat winkeliers, de politie Loosduinen en de voorzitter Commissie Loosduinen aanwezig waren op de avond. De PvdA fractie zal de komende tijd opletten of de gemeente haar toezeggingen ook nakomt. Daarnaast mag de ondersteuning aan winkeliers actiever plaatsvinden, want zo was voor vrijwel alle winkeliers het bestaan van het Haags Retailpunt onbekend. Hier gaat de PvdA in de Gemeenteraad werk maken.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit bericht dan kunt u contact opnemen met sophieke.kappers@pvda-xs4all.nl of gerard.verspuij@denhaag.nl. U kunt bij hen ook de resultaten krijgen van het onderzoek onder de zeven winkeliersverenigingen in stadsdeel Loosduinen.