Door op 24 januari 2017

Onderzoek laat zien: mensen hebben behoefte aan meer en toegankelijke zorg

Veel mensen blijken behoefte te hebben aan meer zorg en ondersteuning dan ze nu krijgen. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau dat gisteren werd gepubliceerd. In het landelijke onderzoek naar gemeentelijke zorg en ondersteuning staat dat 8% van de mensen meer hulp nodig heeft dan ze nu krijgen. Bij mensen met een matige of ernstige beperkingen die hulp krijgen is dit zelfs 37%. Bovendien is 40% van de mensen niet bekend is met het Wmo-loket.

Helaas zijn de conclusies ook van toepassing op Den Haag. Het is een goede beslissing geweest van het college om vooralsnog niet te korten op het aantal uren huishoudelijke hulp die Hagenaars krijgen. Andere punten uit het onderzoek zijn maar al te herkenbaar: mensen weten niet goed waar ze terecht kunnen voor extra hulp en ondersteuning, hebben moeite met de aanvraag of hebben eerdere slechte ervaringen met het aanvragen van ondersteuning bij de gemeente.

Daarom dienden we een motie in waardoor het makkelijker wordt om ondersteuning aan te vragen. Formulieren worden ingekort en wachttijden worden korter. We dringen al lange tijd aan op toegankelijke zorg voor mensen die niet goed kunnen lezen en niet goed met de computer overweg kunnen. Ook mag de inhoud van je portemonnee niet bepalen of je de zorg kunt betalen. Daarom dienen we binnenkort een initiatiefvoorstel in om de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding af te schaffen.