Door op 1 februari 2016

Onderzoek naar 7500 jongeren ‘buiten beeld’ hard nodig

De PvdA is niet blij met de antwoorden op de vragen over jongeren die buiten beeld van gemeente en scholen zijn. Uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim 7500 Haagse jongeren thuis zitten, geen werk hebben, geen opleiding volgen en niet goed in beeld zijn bij de gemeente. “Een schrikbarend aantal waar we écht een oplossing moet komen”, stelt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster.

In december stelde de PvdA schriftelijke vragen aan de wethouder Jeugd over jongeren ‘buiten beeld’. Uit de antwoorden blijkt dat de gemeente niet goed zicht heeft op deze groep. Het is niet duidelijk of het huidige beleid, zoals de aanpak jeugdwerkloosheid, ook deze jongeren weet te bereiken. PvdA-raadslid Abderrahim Kajouane: “Lukt het de gemeente wel om juist ook deze jongeren naar school, werk of een hulpverleningstraject te begeleiden? Daar moet meteen duidelijkheid over komen”.

De sociaaldemocraten stellen nu extra vragen aan het gemeentebestuur. PvdA-raadslid Bülent Aydin : “We willen graag dat de gemeente heel snel nader onderzoek doet naar deze jongeren. Bied deze kwetsbare jongeren perspectief. Óf naar school, óf aan het werk. Het mag niet gebeuren dat er jongeren tussen wal en schip vallen.”, besluit Aydin.

U vindt de schriftelijke vragen hier.


Iedereen moet de kansen krijgen mee te kunnen doen in deze stad. Ook jongeren zonder diploma of baan en met minder te besteden, verdienen alle kansen als ieder ander. Daarom helpen we daarbij. Dat is solidariteit. Wij werken samen met jou en je buurman, aan een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn. We werken samen aan een eerlijk Den Haag. Samen aan #1DenHaag