Door op 4 december 2013

Ontwerpkandidatenlijst PvdA Den Haag ongewijzigd vastgesteld

Met een sterke en gevarieerde lijst gaat de PvdA Den Haag de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 in. De ontwerpkandidatenlijst werd op 3 december jl. tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering (ALV) ongewijzigd door de leden vastgesteld.

De lijst laat een mix zien van ervaring, vernieuwing en diversiteit. Afdelingsvoorzitter Ali Rabarison is zeer tevreden: ‘Dit is een mooie, veelbelovende lijst. Jong, politiek talent is gecombineerd met kandidaten die een brede ervaring in de politiek meebrengen. Zij zullen de komende vier jaar met elkaar en met onze steun een belangrijke bijdrage gaan leveren aan een sociale stad. Met deze lijst, tezamen met een sterk verkiezingsprogramma en een nieuwe energieke lijstrekker, zie ik de verkiezingen met vertrouwen tegemoet.’

De lijst is opgesteld door een kandidaatstellingscommissie onder voorzitterschap van Kim Putters. De ALV had veel waardering voor het goede resultaat van deze commissie.

Kandidatenlijst