Door op 11 maart 2015

Ontwikkeling nieuwe Pier in samenspraak met bewoners!

Er is een nieuwe ontwikkelaar gevonden voor de Pier. De Kondor Wessel Groep en Danzep BV, tezamen de Pier B.V, hebben besloten nog dit jaar nieuw leven in de Pier te blazen. Dat is goed nieuws voor de levendigheid van Scheveningen.

Publiekstrekker
De nieuwe eigenaren willen de Pier weer een publiekstrekker maken. Ze willen de Pier weer veilig maken (door middel van bouwkundige aanpassingen) en toegankelijk voor publiek. Daarnaast willen ze een reuzenrad bouwen op het huidige Schateiland maar dit vergt wel een wijziging van het bestemmingsplan.

Samen met bewoners
Dat Scheveningen en de Pier een opknapbeurt kunnen gebruiken is helder. Tot nu toe waren er weinig particuliere initiatieven. Nu is er een initiatief die wil investeren in de Pier. Voor de PvdA is het van belang dat de gemeente en de ontwikkelaars in samenspraak met bewoners en betrokkenen de plannen vorm geven. Daarbij moet aandacht zijn voor de belangen van belanghebbenden. Dat betekent: aandacht voor de mogelijke overlast (geluid, licht) en de veiligheid van het reuzenrad omdat het flink kan waaien in Scheveningen.

Visie van gemeente nodig
De PvdA wil dat de gemeente wel regie houdt op Scheveningen. Particulier initiatief juichen we toe, maar er moet ook een visie zijn op de ontwikkeling van Scheveningen. Deze visie is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Particuliere initiatieven moeten daarbinnen passen.