Onze brief aan de onderhandelende partijen

18 april 2018

Bij de afronding van de verkennersfase heeft de verkenner, Hans Wiegel, ons gevraagd om inhoudelijke inbreng voor de onderhandelingen: Onze groeiende stad moet betaalbaar blijven voor iedereen, toegankelijk blijven voor iedereen en kansen bieden aan iedereen. Wij laten de onderhandelaars graag weten wat Den Haag volgens ons de komende jaren nodig heeft. Lees de brief hieronder.

Lees de brief hier in pdf >

Den Haag, 18 april 2018
Aan: de onderhandelende partijen

Geachte mevrouw Schippers,

Zoals vorige week dinsdag bekend werd gaat u aan de slag om een college te vormen tussen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Dhr. Wiegel heeft ons bij de afronding van de verkenningsfase gevraagd inhoudelijke inbreng te leveren voor de onderhandelingen. Dat doen we uiteraard graag met deze brief.

Den Haag staat voor enorme uitdagingen. In 2032 wonen er 600.000 Hagenaars in onze stad. Onze groeiende stad moet betaalbaar blijven voor iedereen, toegankelijk blijven voor iedereen en kansen bieden aan iedereen. Het komt bij uitstek op een eerlijke verdeling aan, willen we iedereen laten meeprofiteren. Onderstaande geven we graag mee.

Een betaalbare en bewoonbare stad. Zonder substantiële overheidsinvesteringen en overheidsingrijpen in de Haagse woningmarkt is er voor mensen met een modaal inkomen geen betaalbaar huis meer te vinden. Huizenprijzen (huur en koop) stijgen extreem hard en misstanden zijn nu al aan de orde van de dag. De wachttijd voor een sociale huurwoning is al te lang en wordt als we niets doen nog eens twee keer zo lang. Er is een schrijnend tekort aan sociale huurwoningen en aan middeldure huur en koop. Starters moeten de stad uit om betaalbaar te kunnen wonen. Het nieuwe college zal de markt in zijn greep moeten krijgen, leidend tot een bouwopgave van minimaal 4000 woningen per jaar, waarvan 40% sociale huurwoningen en 40% middenhuur. Daarnaast is het hard nodig om extra te investeringen in wijken als Zuidwest en Laak; en om te mengen: ook betaalbare woningen op het zand.

De afgelopen jaren zijn er mooie stappen gezet in het sociaal domein. We draaiden de bezuiniging van het rijk eigenhandig terug, maar blijft dat zo? We pakten armoede stevig aan met goede en eerlijke voorzieningen, maar blijft dat zo? We zetten in op werk ook voor mensen die zonder steun in de rug en zonder gemeentegeld, nooit zouden kunnen werken. Blijft dat zo en breiden we het aantal STIP-banen, waar zoveel organisaties van profiteren en zoveel mensen hun eigenwaarde door terug kregen, verder uit?

We hebben een begin gemaakt de enorme problematiek van laaggeletterdheid (80.000 mensen!) in Den Haag aan te pakken. Gaan we door met gemeentelijke inburgering en komt er nu wél fiks geld om laaggeletterdheid aan te pakken? En zorgen we ervoor dat de straatcoaches, verbinders, wijkverpleegkundigen, eenzaamheidsbestrijders nog beter hun werk kunnen doen, in plaats van het welzijns- en wijkwerk af te breken?

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Den Haag een goede baan kan vinden? Het vorige college heeft met een ambitieus banenplan meer dan 10.000 banen weten te creëren in Den Haag. Het volgende college zal net zo ambitieus moeten zijn. Voor hoger opgeleiden is voldoende werk, voor mensen met een praktische opleiding niet. En voor mensen met een arbeidsbeperking ook niet. Slaagt u erin om de wijkbanenaanpak niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen op de arbeidsmarkt een succes te maken? Slaagt het nieuwe college erin de economie om te vormen tot een economie die voor de stad werkt? Door investeringen in en groei van de sectoren die echt banen opleveren voor Hagenaars: in de zorg, verduurzaming, onderhoud van woningen en in woningbouw?

Dat er met de verschillende beloften in de verkiezingen veel gedaan gaat worden aan duurzaamheid en groen, is het minimale wat we mogen verwachten. We kunnen pas echt slagen maken als we onze huurvoorraad verduurzamen en de gemeente de rol pakt van aanjager en voorfinancier. Dan is duurzaamheid straks niet alleen iets van mensen die zich zelf zonnepanelen kunnen veroorloven, maar van iedereen. Dan gaat een schone stad, hand in hand met een lagere energierekening.

Durf de lange termijn van iedereen in de stad voorop te stellen. De financiële gezondheid van Den Haag en ​alle ​inwoners van de stad is belangrijker dan het uitdelen van verkiezingscadeaus. Populistische maatregelen – zoals het verlagen van de ozb in een stad die al de laagste ozb van Nederland heeft – doen het misschien goed tijdens een verkiezingscampagne, ze zijn funest voor de investeringskracht van de stad op de lange termijn. Het afschaffen van de erfpacht, een metro naar het zand zonder verbinding met Zuid-West, het verpatsen van onze energievoorziening: het is de gemakkelijke weg, de weg van ieder voor zich, maar uiteindelijk een doodlopende weg. Een weg waar slechts enkelen beter van worden, niet de stad als geheel.

Ik hoop dat de onderhandelaars onze adviezen ter harte nemen. En heeft u daarbij in het bijzonder aandacht voor onze kinderen. Kinderen in armoede, kinderen met ouders met schulden, kinderen die in de ene wijk minder goed onderwijs krijgen dan in andere wijken. ​Elk ​kind verdient een geweldige start in onze mooie stad achter de duinen. Zorg ervoor dat iedereen, elk kind, elke jongere, een eerlijke kans daadwerkelijk pakken kan.

Ik wens u en de onderhandelende partijen veel succes en wijsheid toe de komende periode.

Met vriendelijke groet,

Martijn Balster
Fractievoorzitter Haagse PvdA

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws van de PvdA Den Haag rechtstreeks in je mail.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.