Door op 26 juni 2016

Onze solidariteit overwint angst en onverschilligheid! Jij bent nodig!

De Britten hebben gestemd en het is Brexit geworden. Er is vreugde in Groot-Brittannië maar ook woede en ongeloof. Vooral jongeren verzetten zich tegen de uitkomst. De meerderheid van de jongeren stemde Remain. De meerderheid van de 65 plusser stemde voor de Brexit. De Britse pond kelderde met 31 procent naar beneden. De Schotse regering bereidt een referendum voor om uit het Verenigd Koninkrijk te stappen. Het roept de vraag op, hoe kon dit gebeuren? Wat zegt dit over de werking van de politiek? Hoe verhouden emotie en feiten zich tot elkaar?

Als PvdA geloven we dat we samen sterker staan, we geloven in de Europese gedachte. We geloven dat de Europese Unie bijdraagt aan vrede, stabiliteit en de mogelijkheid om internationale problemen rond economie, vluchtelingen en milieu beter aan te pakken. Maar we begrijpen ook de onvrede over de EU: besluitvorming die onvoldoende transparant is, de machtige lobby van het bedrijfsleven, het geld dat opgaat aan onnodige bureaucratie zoals de maandelijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg.

Recent zijn we als nieuw bestuur van de PvdA afdeling Den Haag aan de slag gegaan. We willen verbinden, we willen dat mensen hun ideeën kunnen inbrengen en die gerealiseerd zien door politieke actie gericht op eerlijk delen en kansen voor iedereen. Een fatsoenlijke baan, goed onderwijs, het verbeteren van de kwaliteit van huizen, prettige wijken om in te wonen en goede zorg, dat is waar we voor staan. We willen de onvrede die voelbaar is constructief maken, een bron laten zijn voor betere oplossingen. We willen dat mensen zich meer vertegenwoordigt voelen in de politiek. We willen investeren in kennis van elkaar en kennis over belangrijke onderwerpen. Want dat is nodig om solidariteit, het kernbegrip van de PvdA, vorm te geven.

Wil jij de energie geven om de spiraal van angst en onverschilligheid te doorbreken? Wil je werken aan een sterk en sociaal Europa, Nederland en Den Haag. Jij bent nodig! Bericht ons en laten we aan de slag gaan!

Paulien van der Hoeven
Voorzitter PvdA Den Haag
bestuurpvdadenhaag@gmail.com