Ook in Den Haag moeten we de individuele keuzevrijheid voor abortus blijven beschermen

Door Janneke Holman op 8 december 2018

Het is een iconische foto van de tweede feministische golf: een groep vrouwen, truien omhoog, met ‘baas in eigen buik’ met stift geschreven. Het recht op abortus en individuele keuzevrijheid voor vrouwen is gelukkig decennia geleden in Nederland bevochten, en staat nog altijd als een paal boven water. Maar er is ook nog veel voor te knokken: dat de abortuspil ook beschikbaar komt via de huisarts, bijvoorbeeld. Om nog maar te zwijgen over conservatieve groepen die het recht op abortus ter discussie proberen te stellen, zoals vandaag, tijdens de jaarlijkse ‘Mars voor het Leven’ op het Malieveld van christelijke organisaties.

Dat is niet het enige. Momenteel woedt op het Binnenhof de discussie of Stichting Siriz nog langer subsidie moet krijgen van het Rijk voor informatie en voorlichting aan onbedoeld of ongewenst zwangere meisjes en vrouwen. Siriz, een zusterorganisatie van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind op streng christelijke grondslag, krijgt nu geld van de overheid terwijl ze sturende informatie en medisch nepnieuws verspreiden. Zo vertellen ze zwangere meisjes en vrouwen dat er bij een abortus een verhoogde kans is op onvruchtbaarheid en infecties, en dat veel vrouwen na een abortus last hebben van psychische klachten. Medisch onjuiste informatie, waar ook artsenorganisaties zich tegen verzetten. Terwijl meisjes en vrouwen bij een moeilijke beslissing juist neutrale hulp en informatie moeten krijgen.

Wat heeft Den Haag als gemeente hiermee te maken? Stichting Siriz is door de gemeente gecontracteerd als zorgaanbieder voor begeleiding vanuit de Wmo. Dat kan, als een meisje of vrouw vanuit haar eigen geloofsovertuiging daar passende hulp vindt tijdens of na de zwangerschap. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat vrouwen daar onjuiste informatie krijgen, of wanneer ze twijfelen of ze misschien geen kind willen krijgen aangewezen zijn op Siriz voor hulp. Daarom heb ik aan het stadsbestuur gevraagd of welke begeleiding de stichting in Den Haag precies biedt, of er genoeg andere opties zijn, of meisjes en vrouwen op de hoogte worden gebracht van de achtergrond van Siriz en neutrale informatie krijgen. En bovenal, of het wel een goed idee is dat de gemeente samenwerkt met een organisatie die medisch nepnieuws verspreid. Want ook in Den Haag moeten meisjes en vrouwen er zeker van kunnen zijn dat ze neutrale informatie krijgen bij een onbedoelde of ongewenste zwangerschap.

Lees hier de schriftelijke vragen.

Janneke Holman

Janneke Holman

Den Haag is een fantastische stad. Zeker als je het bekijkt vanuit mijn wijk, het Regentessekwartier. De wijk bloeit, samen maken bewoners de buurt groener, leggen gezamenlijk zonnepanelen op daken en organiseren straatfeesten en festivals. Maar er is ook een hoop om voor te knokken: de verschillen in Den Haag zijn groot. Je moet steeds

Meer over Janneke Holman