Ook sociale huurwoningen in Moerwijk Oost

22 maart 2019

Inbreng van Martijn over Moerwijk Oost tijdens de commissie Ruimte (20/03/2019)

Het is goed dat er geïnvesteerd in Moerwijk Oost. Zowel het bouwen als het renoveren van woningen als de focus op openbare ruimte, onderwijs werkgelegenheid en de energietransitie ondersteunen wij van harte. Dit is belangrijk voor de buurt. Maar we maken ons ook zorgen.

Er worden 300 sociale huurwoningen gesloopt en ongeveer evenveel sociale huurwoningen nieuw gebouwd. En dan komen er netto nog ruim 500 nieuwe woningen bij. Zonder sociale huur!

Netto komt er dus geen sociale huur bij, terwijl woningen voor mensen met een kleine portemonnee juist zo nodig zijn. Meer en beter. Voorzitter, waarom niet ook 30 procent sociaal voor de nieuw te bouwen woningen. We mengen dan, maar bouwen ook voor de behoefte in de buurt. Dan kunnen mensen ook naar betere woningen doorstromen vanuit de wijk.

Dan het perspectief van de bewoners. Een rondje in de wijk leerde dat mensen nog slecht op de hoogte zijn van de plannen. Wordt rekening gehouden met de huidige bewoners van de sociale huurwoningen die worden gesloopt of gerenoveerd?

Graag snel een grote bewonersbijeenkomst. Is het stadsbestuur daartoe bereid?

Hebben bewoners die dat willen bij sloop recht op terugkeer voor dezelfde voorwaarden en dus prijs? Graag een terugkeergarantie, als mensen dat willen. Tegen de oude huurvoorwaarden.

Is het denkbaar dat mensen wiens huis wordt gerenoveerd niet meer terug kunnen keren omdat ze het niet meer kunnen betalen? Terwijl ze wel terug zouden willen?

Wij vinden het van groot belang dat ter alle tijden wordt voorkomen dat mensen die in een huis wonen dat nodig aan renovatie toe, wanneer huis dan eindelijk wordt gerenoveerd, er niet naar terug kunnen keren en zijn aangewezen op een anders huis dat misschien opnieuw nodig aan renovatie toe is. Graag een reactie.