Door op 3 maart 2016

#InDeRaad: windkracht is Haagse Kracht. Windmolens op zee nodig.

Groene stroom; daar willen wij als Partij van de Arbeid meer van! We willen duurzame stroom en warmte. Een van de manieren waarop dat kan is via windmolens. Vandaag spraken we in de raad over de zienswijze van het college op de milieueffectrapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid). Het is een hele mond vol dus simpeler gezegd hadden we een discussie over windmolens op zee en locaties waar de kabels op land moesten aankomen.

Ik ben blij met de uitgesproken mening van de wethouder over de duurzaamheidsambities en het niet uitsluiten van locaties.

Wij gaan zelf natuurlijk niet over de beslissing of windmolens er komen of niet. En ook niet over de keuze waar deze windmolens komen. Deze keuze ligt bij het kabinet, en niet bij ons als gemeenteraad. De gemeente levert een zienswijze aan de minister, die overigens zelf spreekt over adviseren. En laten we dat adviseren dan ook goed doen.

Het energievraagstuk is geen vraagstuk van de afgelopen maanden. Het is een vraagstuk waarvoor al decennia lang een oplossing word gezocht. Met wisselend succes. Windmolens veranderen het heerlijke zee- en strandgevoel niet. Dat blijft bestaan! Wat ze wel veranderen is onze energievoorziening. Die wordt zuinig en groen. Dat is cruciaal om nog heel lang van ons mooie strand en ons mooie land te kunnen blijven genieten.