Door op 14 januari 2016

Op bezoek bij Royaal Zorg

Vorige week donderdag ging de raadscommissie Samenleving, met fractievertegenwoordiger Marije Talstra namens de PvdA, op werkbezoek bij thuiszorgorganisatie Royaal Zorg en Clementia Zorgverleners. Met 250 medewerkers en 700 cliënten, voornamelijk in de Schilderswijk en Escamp, is het een relatief kleine zorgorganisatie. Groter worden vinden Royaal Zorg en Clementia niet nodig, want het liefst houden ze vast aan hun visie: warme zorg dichtbij, met het hart maar ook met het hoofd, vraaggericht in overleg met de cliënt en cultuursensitief. Vanuit die basis organiseren ze huishoudelijke hulp, thuiszorg, dagbesteding en andere maatwerkvoorzieningen.

Royaal Zorg is in 2010 opgericht door drie zussen van Turkse afkomst. Tijdens hun werk als orthopedagogen en specialist ouderengeneeskunde zagen ze dat de zorg voor veel cliënten beter zou kunnen. Clementia zorg kent veel Marokkaanse cliënten. Samen werken ze cultuursensitief en houden ze in de zorgverlening rekening met de taal, cultuur, normen en waarden van de cliënten en hun netwerk.

In de zorg spelen belangrijke vragen: hoe houden we mensen vitaal en in beweging, hoe zorgen we ervoor dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? Hoe voorkomen we eenzaamheid? En hoe houden we het betaalbaar?

Beide zorgorganisaties ontplooien initiatieven om een bijdrage te leveren aan deze vragen. Ze ontwikkelden SuperZorg met de Albert Heijn in Loosduinen. Ze gaan in gesprek met een internet- en telecomaanbieder om te kijken of live videoverbindingen met vrijwilligers of familie iets kunnen betekenen in het bestrijden van eenzaamheid. Ook deden ze mee aan de kerstlunch voor 700 ouderen op de Pier, en organiseerden ze een wandeltocht voor ouderen in het Zuiderpark. Samen met GGD en HagaZiekenhuis doen ze een project over meisjesbesnijdenis en ze hebben specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen als daklozen, Het is goed om te zien dat zorgorganisaties creatief inspringen op nieuwe ontwikkelingen en daarbij verbinding zoeken met andere partijen, vrijwilligers en mantelzorgers. Voor de meest kwetsbare groepen blijft specifieke aandacht nodig. De bevlogen manier waarop beide instellingen invulling geven aan cultuursensitieve zorg waarderen we zeer.