Door op 14 januari 2016

Op bezoek bij wijkcentrum Mariahoeve: bruisend hart van de wijk

Woensdagmiddag 13 januari was ik op bezoek bij wijkcentrum Mariahoeve. Het wijkcentrum is precies een jaar geleden verbouwd en heropend, en wij waren als PvdA benieuwd: hoe werkt dat nu precies? Wat gebeurt er als een bewoner een vraag heeft over hulp in het huishouden, vrijwilligerswerk of een rollator wil aanvragen? Bij binnenkomst was het een bedrijvigheid van jewelste. Hier is bijvoorbeeld het Servicepunt XL gevestigd waar Hagenaars terecht kunnen met hulpvrag. Daarnaast waren er talloze activiteiten: een knutselmiddag voor kinderen begeleid door moeders, tafeltennissende ouderen, een computerles, een inloopmiddag voor jongeren en een bijeenkomst van de jeugdraad. Ik was onder de indruk van al die activiteiten. Bovendien zijn er mooie plannen om de gemeenschappelijk buitenruimte en keuken aan te pakken, en hier een echte woonkeuken voor de wijk van maken.

Wijkmanager Stef Beun leidde ons rond door het wijkcentrum terwijl hij vertelde over de Mariahoeve. Vroeger woonden er veel ouderen in de wijk. Er komt gelukkig steeds meer levendigheid en dynamiek in de wijk. Doordaat er meer nieuwe instroom is, komen er echter ook nieuwe problemen in de wijk. De wijk wordt steeds diverser. Bijzonder is dat Hagenaars met een niet-Nederlandse achtergrond elkaar niet per se opzoeken en samenclusteren, maar dat letterlijk iedereen door elkaar heen loopt. Bovendien is Mariahoeve een ruim en groene wijk. Kortom, een wijk vol kansen en mogelijkheden.

Wel maken ze zich in het wijkcentrum zorgen om de verborgen armoede en eenzaamheid in de wijk. Eén op de vijf gezinnen leeft van op bijstandniveau. Als je landelijke en lokale cijfers doorrekent voor Mariahoeve, dan zouden er 150 gezinnen moeten zijn waar meerdere problemen spelen. Het afgelopen jaar heeft het wijkcentrum veel meer van deze gezinnen in beeld gekregen, maar nog lang niet iedereen. Het blijft dus belangrijk om nog meer mensen te bereiken en ervoor te zorgen dat inwoners de hulp kunnen vinden die ze nodig hebben. Dat blijft een uitdaging. Het is duidelijk dat ze in Mariahoeve met een creatieve en energieke aanpak deze uitdaging graag aangaan.