Door op 30 juni 2014

Op de hoogte blijven is een kunst

Als geïnteresseerde burger van deze stad blijf ik graag op de hoogte wat er bij mij in de buurt allemaal speelt. Daarom meldde ik mij enthousiast aan voor de emailservice bekendmakingen van overheid.nl (http://www.overheid.nl/help/bekendmakingen/emailservice/). Op de site van de gemeente Den Haag wordt je ook gewezen op de service (http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten.htm).

Als inwoner reken je er dan wel op dat de informatie juist, volledig en actueel is. De PvdA-fractie krijgt regelmatig klachten over fouten die gemaakt worden bij het ter inzage leggen van stukken. Dat is sowieso vervelend, maar helemaal als mensen daardoor niet meer kunnen reageren. Ook ik heb de afgelopen maanden ervaren dat het niet altijd goed gaat. Informatie is soms niet beschikbaar op het atrium (link bijlage 1), of je wordt er veel te laat op geattendeerd (link bijlage 2) of je denkt dat je kunt reageren, maar dat blijkt dan toch niet te kunnen (kijk naar optie 21, bij deze bijlage 3).  Als ik deze zaken zelf al tegen kom, is het zeer waarschijnlijk dat er veel meer mis is. Daarom stelde ik het college hier vandaag schriftelijke vragen over:215RIS273940 .

Gelukkig wordt er hard gewerkt om de informatie die beschikbaar is per email te vergroten 103RIS273742_Digitaal_beschikbaar_stellen_van_besluiten. De plannen van de gemeente als het gaat om de burger te informeren zijn mooi, maar de uitvoering kan nog een stuk beter!

Ziet u ook dingen die fout gaan? Meld dat dan vooral bij de gemeente! Juist door meldingen kan de gemeente zich verbeteren. http://www.denhaag.nl/home/contact.htm.