Door op 1 juli 2013

‘Openbaar vervoer moet veilig zijn’

Een veilige reis met het openbaar vervoer, daar staan wij voor. Het lijkt een open deur, want iedereen wil dat het openbaar vervoer veilig is. Als dat zo is, dan waren er geen incidenten. Helaas ondervinden passagiers overlast van agressief gedrag van medereizigers. Het is dagelijkse realiteit dat personeel in het openbaar vervoer te maken heeft met geweld.

Dat moet anders. Er gaat veel goed, maar het kan beter. Agressie is altijd onacceptabel. Maar als je aan personeel in publieke dienst komt, dan kom je aan ons allemaal. Daarom moet geweld in het openbaar vervoer voorkomen worden. De afgelopen jaren is er veel gebeurd en hard gewerkt. Dag in dag uit werken de controleurs op de tram aan een veilige reis voor alle passagiers. De conducteur in de trein bevordert de sociale veiligheid. En de buschauffeur spreekt mensen aan op ongewenst gedrag. Om het belang van hun werk te erkennen en hun positie te versterken. Om het de reiziger aangenamer te maken. Daarom gaan wij de bus in, de trein en de tram op. Meekijken met de professionals, die afwegingen maken, in een split second.

En natuurlijk, voor de reiziger. Die veilig moet kunnen reizen. Zich ’s avonds en overdag vrij moet kunnen bewegen. Die er van op aan moet kunnen dat iedereen een geldig kaartje heeft in de bus. En zich beschermt en gesteund voelt in vervelende situaties. De reiziger zullen we met behulp van een enquête ondervragen. Wat onprettig is voor de een, is immers aanvaardbaar voor de ander. Door enquêtes te houden op het station, in het streekvervoer, in de stad en op het platteland willen wij een beeld krijgen hoe het er voor staat met de veiligheid in het Nederlandse openbaar vervoer.

Heb je een idee? Doe dan mee, en vul de enquête in!

In het najaar presenteren we op basis van onze bevindingen en de uitkomsten van de enquête een plan om de veiligheid in het openbaar vervoer verder te verbeteren.

Hartelijke groet,

Ahmed Marcouch, woordvoerder Veiligheid en Justitie
Duco Hoogland, woordvoerder Openbaar Vervoer