Door op 17 maart 2016

Opnieuw cijfers over toename verwarde personen: tijd voor een debat

Gisterochtend meldden het AD en Omroep West dat het aantal meldingen over verwarde mensen in de stad fors is toegenomen. Eerder kregen wij ook al signalen over de sterke toename: MCH Westeinde liet begin deze week bijvoorbeeld weten dat de nieuwe spoedeisende hulp, die begin 2017 opengaat, aparte kamers krijgt voor psychiatrische patiënten vanwege de grotere toeloop van verwarde mensen in het ziekenhuis.

Volgens de cijfers van gisteren is de stijging van het aantal incidenten in Den Haag ten opzichte van de andere drie grote steden verreweg het grootst. In 2015 was er ten opzichte van 2014 in onze gemeente een toename van het aantal incidenten van 37,5%, terwijl dit in in Rotterdam (6,1%) en Utrecht (5,5%) veel lager was. In Amsterdam was zelfs sprake van een daling van 8,2%. Den Haag is hierin helaas vrij uniek en de PvdA vraagt zich af hoe dit komt.

Ook vorig jaar stelde de PvdA al meermalen schriftelijke vragen over het onderwerp, onder andere over de afname van het aantal plekken in instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Het doel is om mensen nu thuis, zoveel mogelijk in de eigen omgeving, te begeleiden. Wij vragen ons af of dit op dit moment in onze stad goed geregeld is. Ook zijn er initiatieven in andere steden die kunnen bijdragen aan het opvangen van verwarde mensen, zoals een speciale, prikkelarme ambulance met hiervoor opgeleid personeel.

Nu de problemen steeds groter lijken te worden, hebben we het college gevraagd om op deze nieuwe cijfers te reageren in een brief. Want hoe kan deze toename verklaard worden? En wat voor acties wil de wethouder ondernemen om psychische problemen bij mensen te voorkomen, en mensen zo nodig goed op te vangen en te begeleiden?

Het wordt hoog tijd dat we hier in de gemeenteraad eens goed met elkaar over in debat gaan.