Door op 27 september 2015

Oproep: Van Waarde observatorium

De Wiardi Beckman Stichting onderzoekt onder de noemer ‘Van Waarde Lokaal’  hoe de decentralisatie van onze verzorgingsstaat uitpakt in het leven van mensen die zorg of hulp nodig hebben (of die juist zorg of hulp verlenen) of die op zoek zijn naar werk (of die juist anderen helpen bij het vinden van werk).

Dat onderzoek vindt plaats door middel van diepte-interviews, die we afnemen met mensen in het land. De resultaten daarvan publiceren we op een website die op 12 december online zal komen. De WBS roept hierbij de hulp van de lokale en regionale afdelingen van de PvdA. Leden uit enkele betrokken afdelingen kunnen de WBS helpen met het afnemen en uitwerken van interviews rond praktijkscholen. De leden uit de afdelingen benaderen een praktijkschool bij hen in de regio, en gaan door middel van interviews met directie, docenten, jongeren, werkgevers, ambtenaren en eventueel ook lokale politici voor één specifieke klas na waar de jongeren die deze zomer van school kwamen, terecht zijn gekomen. Hoeveel hebben er werk gevonden bij een reguliere werkgever (en van welke regelingen maakt die werkgever dan evt. gebruik), hoeveel hebben een Wajong-uitkering, hoeveel hebben beschut werk, hoeveel gaan er naar dagbesteding, hoeveel zitten er thuis? En wat vinden en hopen de jongeren zelf?

Op zaterdag 17 oktober organiseert de WBS een trainingsdag voor de leden uit afdelingen die mee gaan interviewen. Dat is het startsein voor de interviews. Op die dag wordt vanuit de WBS e.e.a. vertelt over de veranderde wetgeving (Participatiewet) worden er een interview-en schrijfcursussen gegeven.

Leden van de PvdA Den Haag die hierin interesse hebben, kunnen dat kenbaar maken bij onze secretaris Maarten Sinnema: maartensinnema@gmail.com.