19 februari 2015

ORAC’s in heel Den Haag dankzij de PvdA

PvdA vindt het goed dat er de komende jaren 1000 extra ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s) worden geplaatst. Dit staat in het 4e programma ORAC’s dat gisteren naar de raad werd verstuurd. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “De PvdA pleit al lang voor een actieplan voor de uitrol van ORAC’s over de hele stad. Met succes: in 2017 kunnen bijna alle Hagenaars hun afval elk moment van de dag kwijt bij een ORAC. Daarnaast slingeren er geen kapotte vuilniszakken meer op straat en hebben bewoners minder overlast van meeuwen en ratten. Dit verhoogt het woonplezier.”

Laatste 8%
Na 2017 kan 92% van de Hagenaars gebruik maken van een ORAC. Voor de laatste 8% moet nog een oplossing worden gezocht. Zandstra Guernaoui: “We willen dat er voor de laatste 8% ook nog een oplossing komt, zodat alle Hagenaars binnenkort het gemak hebben van een ORAC in de buurt. Daarnaast blijven we ons sterk maken voor voorzieningen voor afvalscheiding op loopafstand van iedere woning en supermarkt, om op een duurzame manier met het afval om te gaan.”