Door op 19 maart 2015

PvdA biedt plan Ouderen & Veiligheid aan aan burgemeester

De fractie van de PvdA Den Haag heeft haar plan Ouderen & Veiligheid vandaag aangeboden aan burgemeester Van Aartsen. Met het plan doet de PvdA voorstellen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel onder ouderen de komende jaren te verbeteren. De PvdA heeft ter voorbereiding op het plan de stad uitgenodigd suggesties aan te dragen. Dit heeft tot vele waardevolle reacties geleid. Het plan wordt volgende maand in de gemeenteraad besproken met de burgemeester.

Den Haag kent op dit moment ca. 70.000 65-plussers. Het aantal ouderen neemt gestaag toe, naar verwachting zijn er 77.000 65-plussers in 2020. Hagenaars willen steeds langer thuis blijven wonen. Martijn Balster, fractievoorzitter PvdA Den Haag: “Dat stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Die uitdagingen moeten we aan, om ook ouderen in staat te blijven stellen om volwaardig te participeren. Veel ouderen maken zich zorgen om veiligheid. De PvdA vindt dat er extra aandacht besteed moet worden aan de veiligheid van ouderen die langer in de eigen omgeving willen blijven wonen. Of het nu gaat om het voorkomen van criminaliteit, huiselijk geweld of ouderenmishandeling, het veiligheidsgevoel in de directe leefomgeving of het voorkomen van gevaarlijke situaties in en om huis. Maar ook het versterken van de sociale omgeving is van belang: mensen kennen en vertrouwen is de basis voor groot veiligheidsgevoel.”

Het plan Ouderen en Veiligheid kwam tot stand in samenwerking met de PvdA-werkgroep ouderenbeleid en de PvdA-werkgroep zorg en welzijn. Ten slotte leverde de Stedelijke Ouderencommissie (SOC) een zeer waardevolle bijdrage. “De vele reacties sterken ons in de gedachte dat het thema ouderen en veiligheid de komende tijd hoog op de agenda moet staan”, zegt Balster. “Met dit plan willen we Den Haag voorbereiden op de toekomst. De nota geeft voor deze discussie diverse analyses en voorstellen. Die discussie blijven we met de stad voeren. We roepen daarom alle Haagse burgers op om naar het voorstel te kijken en met nog meer aanvullende suggesties en ideeën te komen”. Suggesties en ideeën kunnen gemaild worden naar pvda@denhaag.nl.

Lees het plan Ouderen en Veiligheid hier!