Door op 1 oktober 2014

PvdA en D66: ‘pak afval naast vuilcontainers harder aan’

De PvdA en D66 in Den Haag willen dat afval naast ondergrondse containers (ORAC’s) harder wordt aangepakt. Veel mensen kijken uit naar het moment dat ORAC’s in hun wijk worden geplaatst. Helaas gaat het na het plaatsen niet overal goed. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “Op sommige plekken wordt bijna dagelijks afval bijgeplaatst. Dat levert overlast op en dat is zonde. De ondergrondse containers zijn er niet voor niets. Daarom wil ik weten of de gemeente hier goed genoeg tegen optreedt. Zonder bij-plaatsingen van afval worden de afvalcontainers pas echt een succes”.

Melden volle containers

Bij de glas- en papiercontainers staan borden met informatie over hoe mensen een volle container kunnen melden, bijvoorbeeld via een app op een smartphone. De meldingen kunnen ook in het weekend worden gedaan en de containers worden dan zo snel mogelijk geleegd. D66-raadslid Rachid Guernaoui: “Door duidelijk te maken dat mensen altijd een melding kunnen doen en die meldingen ook in het weekend op te pakken, voorkomen we rommel bij de volle ORAC’s.” De PvdA en D66 hebben het college daarom gevraagd om de maatregelen die voor de glas- en papiercontainers zijn genomen, ook toe te passen op de problematiek van de volle ORAC’s.

Verbeterde leefbaarheid

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het aanleggen van ORAC’s. Dit tot vreugde van de bewoners van de Haagse wijken. In alle wijken waar ORAC’s zijn neergezet neemt de afvaloverlast op straat af, net als de meeuwenoverlast. Dat is goed voor de leefbaarheid van de wijken. In sommige wijken hebben bewoners de mogelijkheid om een ORAC te ‘adopteren’. De partijen vragen zich af of hier veel gebruik van wordt gemaakt. Tot slot vragen zij zich af wat voor bewoners de oplossing is als een ORAC door wegwerkzaamheden niet kan worden geleegd.

 

De schriftelijke vragen van PvdA en D66: vindt u hier.