Door op 21 mei 2012

Pandbrigade treedt extra op in Rustenburg

Door AD/Haagsche Courant – De gemeentelijke pandbrigade gaat een offensief beginnen tegen overbewoning en andere illegale praktijken in de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek. We sturen extra mensen hierheen, belooft verantwoordelijk wethouder Marnix Norder.

Hij reageert daarmee op klachten van bewoners en ondernemers uit de Haagse wijk. Die maakten recent duidelijk dat zij overlast ondervinden door overbewoning. In sommige huizen wonen veel meer mensen – vaak Moe-landers als Polen, Bulgaren en Roemenen – dan is toegestaan. Ze leven soms onder zeer slechte omstandigheden.

Wethouder Marnix Norder (PvdA, stadsontwikkeling): ,,De pandbrigade heeft deze wijk een paar jaar geleden al een keer schoongeveegd. Maar blijkbaar keert het probleem terug.

Wel wijst hij erop dat de situatie iets minder extreem is dan vroeger. Toen woonden er in sommige huizen 14, 15 mensen. Nu eerder 6 of 7. ,,Maar excessen kunnen worden gemeld. Stuur maar een lijst met woningen waar hennep wordt gekweekt of sprake is van overbewoning. Dan pakken we dat snel aan.

Norder maakte onlangs een wandeling door de wijk met de buurtbewoners Joke en Rob Binnerts en PvdA-raadslid Gerard Verspuij. De wethouder ontmoette er mensen die zich inzetten voor hun buurt, zoals eigenaar Frits Lubout van AJ Sports aan de Dierenselaan. Hij vertelde dat er tal van initiatieven zijn om de wijk te verbeteren. De scouting is bijvoorbeeld bereid om een vervuild terrein rond de lege rooms-katholieke Theresiakerk schoon te maken, in ruil voor broodjes en limonade van de Albert Heijn.

Verder komt er nog voor de zomer een groot voetbaltoernooi bij Quick Steps waaraan nieuwe en oude Hagenaars meedoen. Na de zomer is er een groot ontbijt op de Dierenselaan voor alle bevolkingsgroepen. Lubout: ,,We willen veel activiteiten organiseren om de integratie te bevorderen. We moeten proberen het positieve uit mensen te halen, want we moeten hier samen leven.

Joke en Rob Binnerts lieten de wethouder dingen zien die in hun ogen snel zouden moeten verbeteren. Al vertelden ze ook grote waardering te hebben voor het werk dat de bewonersorganisatie Boro doet. Rob Binnerts: ,,De nieuwe slogan is Bemoei je er mee . Heel goed gevonden.

Een van de grote zorgen is echter de slechte staat van onderhoud van veel woningen. Het grootste deel van de huizen in Rustenburg-Oostbroek is in handen van particulieren. Veel ervan worden verhuurd.

Norder constateerde echter dat er ook bewoners zijn die wel wat aan hun huis doen. Tevreden zag hij diverse steigers op straat staan en een groot aantal nieuwe dakopbouwen. ,,Dat zijn mensen die investeren in hun toekomst in deze buurt. Het is een signaal dat ze hier willen blijven.

Als eigenaren minder goed met hun woning omgaan, is het vaak moeilijk voor de gemeente om in te grijpen. Dat kan pas als er sprake is van brandgevaar of als een gevel op instorten staat. Alleen dan mag de gemeente de bezitter van een huis via een aanschrijving dwingen het op te knappen. Of het laten renoveren en de kosten verhalen op de eigenaar. ,,Niet als het aan het verpauperen is. En dat is een groot probleem, aldus de wethouder. ,,Het is niet alleen slecht voor een pand, maar voor de hele wijk.

Hij wil dat het kabinet het mogelijk maakt dat gemeenten eerder gaan aanschrijven. ,,De rol van de gemeenten bij het afdwingen van onderhoud moet groter worden.

Bron: AD/Haagsche Courant