Door op 9 december 2014

Participatiewet in de raad

In de raad is vorige week gesproken over de participatiewet. De participatiewet voegt de wet werk en bijstand, de wet sociale werkvoorziening en de Wajong samen. Er is straks één regeling voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk te komen. De gemeenten gaan deze wet uitvoeren.

PvdA-raadslid Bülent Aydin was klip en klaar in zijn verhaal: “De participatiewet geeft gemeenten instrumenten om mensen met beperkingen uit de sociale werkplaats, jonggehandicapten en bijstandsgerechtigden meer kans te bieden op de arbeidsmarkt. Want werk is meer dan alleen je inkomen verdienen. Het betekent sociale contacten, structuur in je leven, meedoen, erbij horen en jezelf kunnen ontwikkelen. En sommige mensen hebben daar net iets meer hulp voor nodig dan anderen. Die hulp geven we ze”.

Toch zijn er ook nog zorgen bij de PvdA-fractie over de uitvoering en uitwerking van de participatiewet. Ook al wordt het over een langere periode uitgesmeerd, de participatiewet zal gepaard gaan met bezuiniging. Een ingewikkelde wet, die de PvdA nauwlettend in de gaten zal houden.

Daarnaast valt de zogenoemde ‘verdeelsleutel’ van het gemeentelijke geld behoorlijk slecht uit voor de grote steden. De PvdA heeft de wethouder opgeroepen zijn best te doen om hier wat aan te doen.

Ook wilde de PvdA wilde weten van de wethouder of de ongeveer 170 mensen met een tijdelijke contract bij de Haeghe Groep een vast dienstverband zouden krijgen. Op dit moment geldt dat bij goed functioneren dit na een jaar in gaat en de PvdA wil dat dat zo blijft. De wethouder kon ons toezeggen dat de 170 mensen met een tijdelijk contract inderdaad een vast contract krijgen.

Tot slot stelde Bülent dat re-integratie, vrijwilligerswerk en een eventuele tegenprestatie niet mogen leiden tot verdringing. Voor een reguliere baan dient een regulier salaris betaald te worden.