Door Martijn Balster op 22 oktober 2014

PvdA: Actieplan gezondheidsverschillen nodig

Er zijn nog steeds grote gezondheidsverschillen in Den Haag. Sterker nog, deze lijken verder toe te nemen. De PvdA vindt dat er een concreet actieplan gezondheidsverschillen van het college moet komen.

“Het is onacceptabel dat je wijk of achtergrond, bepalend is voor je kans op een goede gezondheid in deze stad,” aldus PvdA-fractievoorzitter Balster.

Vandaag publiceerde de GGD-Haaglanden een prognose voor 2020. Daaruit blijkt o.a. dat diabetes, overgewicht en depressiviteit onder specifieke groepen snel zullen toenemen. Ook zal een grotere groep Hagenaars vereenzamen. Balster: “We krijgen duidelijk nog geen grip op bepaalde gezondheidsproblemen, zeker niet die samenhangen met de sociaal-economische positie van mensen. Er is meer daadkracht nodig.”

De PvdA vindt dat het college de signalen van de GGD onvoldoende serieus met een verwijzing naar de nieuw in te richten sociale wijkteams. Vooralsnog komen die er alleen voor de zware gevallen. De PvdA vindt dat deze voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Juist het persoonlijk contact is cruciaal. Daarnaast moet er meer aan preventie worden gedaan. Het college moet daarbij de regie pakken.

De PvdA wil dat het college werk maakt van de aanbeveling van de GGD om een goede preventiestructuur op te zetten. Ook moet alle deskundigheid gebruikt worden om te komen tot een goede aanpak. Daarom heeft de PvdA schriftelijke vragen aan het college gesteld met daarin de oproep om een actieplan gezondheidsverschillen te maken, zodat we in Den Haag een sluitende preventieve structuur krijgen. Balster: “Als we gezondheidsproblemen vroeg signaleren, kunnen we erger voorkomen. Dat is uiteindelijk in het belang van alle Hagenaars en van de gemeente.”

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster