5 januari 2015

PvdA: begeleidt jonge moeders in kwetsbare positie

De PvdA pleit voor begeleiding van jonge moeders in een kwetsbare positie. Uit onderzoek blijkt dat er in achterstandswijken vaker gevallen van babysterfte en problemen rond de geboorte voor komen. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Een preventieve aanpak en begeleiding in de beginfase kan bijdragen aan een gezonde start van kinderen in een kwetsbare situatie.”

“Daarnaast kan dit een besparing betekenen op dure maatregelen achteraf, zoals begeleidingstrajecten en/of jeugdzorg.”

In Rotterdam loopt sinds enige tijd het project “Moeders van Rotterdam” . Dit gemeentelijke bureau begeleidt (aanstaande) moeders in Rotterdamse achterstandswijken om een goede start te maken als er grote risico’s bestaan voor een verantwoorde ontwikkeling van hele jonge kinderen in deze wijken. Bij het begeleiden van jonge moeders in een kwetsbare positie worden studenten pedagogiek, maatschappelijke dienstverlening en toegepaste psychologie ingezet.

De PvdA wil van het college weten of het bereid is te onderzoeken of de Rotterdamse aanpak toepasbaar is in Den Haag. “ Van belang hierbij is dat daarbij afspraken worden gemaakt met verloskundigen, gynaecologen en de jeugdteams”, aldus Balster, “om zodoende een sluitende en zo efficiënt mogelijke aanpak mogelijk te maken.”

U vindt de schriftelijk ingediende vragen hier