Door op 4 juni 2015

PvdA bezorgd: kwart zwangere vrouwen niet op tijd met prenatale zorg

De PvdA is bezorgd over de hoge babysterfte in Den Haag. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan vermindering van de hoge sterfte, maar het is onduidelijk of dit effect heeft gehad. De sociaaldemocraten zullen donderdag bij de bespreking van de jaarrekening vragen naar de geboekte resultaten. Marije Talstra, fractievertegenwoordiger van de PvdA: “het ging lange tijd slecht in Den Haag op het gebied van babysterfte. Op dit lijstje mag Den Haag beslist niet bovenaan staan.”

De PvdA maakt zich onverminderd zorgen om de babysterfte. Uit recent onderzoek van de Universiteit Groningen en Vrije Universiteit Amsterdam bleek dat een kwart van de zwangere vrouwen niet op tijd start met prenatale zorg of minder zorg krijgt van verloskundigen dan nodig. Dat geldt met name voor vrouwen uit niet-westerse landen, werkloze vrouwen en vrouwen met chronische ziekten of handicaps. Juist over deze kwetsbare groepen maakt Talstra zich zorgen. “We moeten in Den Haag echt alles doen om deze vrouwen preventief te bereiken.

Fractie-vertegenwoordiger Marije Talstra: “Den Haag heeft sinds 2012 het voornemen om 6000 kinderen die jaarlijks in Den Haag geboren worden, een goede geboorte en gezonde start mee te geven. De zorgketen zou worden versterkt, er zou worden geïnvesteerd in preventie. Daarnaast zouden risicogroepen worden benoemd en goed worden gekeken naar de risico’s die er zijn met een laag inkomen. Ik wil weten of dit heeft gewerkt en of de kans op een goede gezondheid is toegenomen. Dat is echt heel belangrijk.”

 

Begeleiding tijdens de zwangerschap is cruciaal. Talstra: “ik ben heel benieuwd of dit onderwerp ook een prominente plek heeft in de werkwijze van de jeugdteams: de ogen en oren in alle Haagse wijken. Dit is preventie optima forma: ver voor de geboorte moet je beginnen, zeker als er duidelijk risico’s zijn.”

 

Talstra pleit ervoor de huisartsen, wijkverpleegkundigen en verloskundigen een nog belangrijke rol te geven bij het verwijzen naar de juiste zorg. Het helpt als verloskundigen, wijkverpleegkundigen en huisartsen goed samenwerken. Talstra: “Dit kun je verbeteren door gezamenlijke huisvesting, gezamenlijke richtlijnen en een gezamenlijke digitale omgeving.”