Door op 28 november 2016

PvdA bezorgd over steeds langere jeugdhulptrajecten

De PvdA maakt zich zorgen om de ontwikkelingen in de Haagse jeugdhulp. Uit een nieuwe rapportage blijkt dat gezinnen, kinderen en jongeren die jeugdhulp krijgen steeds langer in een hulpverleningstraject zitten. Fractievoorzitter Martijn Balster: “Twee jaar geleden duurde een hulpverleningstraject gemiddeld 117 dagen, nu is dat bijna verdubbeld. Daardoor vraag ik sterk me af hoe effectief de hulp die de gemeente biedt eigenlijk is.”

Daarnaast zegt het stadsbestuur stevig in te zetten op een verschuiving van zware naar lichte hulp: van die verschuiving is helaas nog te weinig te zien. Verhoudingsgewijs krijgen steeds meer gezinnen lichte hulp, maar doordat het totaal aantal gezinnen dat gebruik maakt van jeugdhulp stijgt, stijgt ook nog steeds het aantal gezinnen met zware jeugdhulp. Balster: “Het is goed om te zien dat ouders de jeugdteams in de wijken weten te vinden, maar toch is het zorgwekkend dat steeds meer gezinnen hulp nodig hebben bij opvoeding en gedragsproblemen.”

De PvdA is tevreden over dat de wachtlijsten bij Veilig Thuis zijn weggewerkt: “In juli leken de wachtlijsten weer te groeien, dus het is goed om te zien dat de extra inzet van personeel heeft geholpen en de wachtlijst nu is weggewerkt. Dat werd ook hoog tijd gezien de kwetsbare situatie waarin mensen zitten die vanwege huiselijk geweld bij Veilig Thuis aankloppen. Voor hen telt elke minuut.”

Lees hier de tweede kwartaalrapportage jeugdhulp 2016