Door Abderrahim Kajouane op 25 februari 2014

PvdA bindt strijd aan met armoede

Aanvalsplan om armoede de stad uit te werken
De PvdA heeft vandaag een aanvalsplan gepresenteerd om de armoede in de stad aan te pakken. “De armoede slaat door de economische crisis keihard om zich heen.”, stelt PvdA-lijsttrekker Rabin Baldewsingh. Werk is nog altijd het beste middel om armoede tegen te gaan. Helaas is niet iedereen daartoe in staat. Daarom hebben we een concreet plan geschreven om de armoede de stad uit te werken.”

Voor het plan trekt de PvdA de komende jaren 35 miljoen extra uit. Kandidaat-raadslid Abderrahim Kajouane: “Dit geld willen wij inzetten om het huidige solide sociale vangnet te verstevigen en de strijd met de armoede aan te gaan. In ons plan staan concrete maatregelen, zoals sneller signaleren en betere voorlichting, maar ook meer geld om mensen blijvend uit de armoede te houden. We willen de armoede uit de taboesfeer halen en gaan voor maatschappelijke allianties met grote en internationale bedrijven.”

Baldewsingh: “Andere partijen, zoals de VVD en D66 willen bezuinigen op het armoedebeleid. Dat vind ik ronduit asociaal . Alleen met een goed armoedebeleid kan iedereen meedoen in de stad en kunnen we samen stad zijn.”

Zie hier het complete aanvalsplan >>

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane