Door op 10 december 2012

PvdA blij met behoud Ooievaarspas

De gemeenteraadsfractie van de PvdA Den Haag is blij dat de Ooievaarspas in zijn huidige vorm behouden blijft voor Den Haag. De inkomensgrens van 130 procent van de bijstandsnorm die Den Haag hanteert voor het in aanmerking komen voor de pas gaat niet meer omlaag naar 110 procent.

Door het gedoogkabinet Rutte (CDA, VVD en PVV) was besloten de inkomensgrens voor het verstrekken van stadspassen te verlagen naar 110 procent. Gevolg daarvan was dat duizenden Hagenaars hun Ooievaarspas dreigden te verliezen en daardoor buiten de boot zouden vallen. Die dreiging is nu weg. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) heeft gezegd dat gemeenten zélf mogen bepalen welke inkomensgrens wordt gehanteerd voor stadspassen.

De PvdA-fractie in Den Haag heeft meermalen laten weten het heel belangrijk te vinden dat de Ooievaarspas blijft bestaan zoals die nu bestaat. Ook PvdA-wethouder Henk Kool (Sociale Zaken) heeft eerder duidelijk aangegeven dat hij wilde dat Den Haag de pas kon blijven verstrekken aan iedereen met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm.De Haagse PvdA – met de wethouder voorop – heeft altijd al gesteld dat de minimumgrens voor de Ooievaarspas op 130 procent moest blijven. Gelukkig bevestigt het kabinet nu ook dat we daar gelijk in hebben. Dat is goed nieuws voor onze stad en voor de mensen die gebruik maken van de Ooievaarspas.