Door op 9 november 2012

PvdA blij met extra geld voor FunX

De PvdA is blij met het extra geld dat gisteren bij de begroting is vrijgemaakt voor de Haagse editie van FunX. Een ruime meerderheid van de raad steunde het amendement van de PvdA en haar coalitiepartners om dit te bereiken.

Het zou doodzonde zijn als de Haagse programmering van FunX zou ophouden te bestaan. Ze zijn het populairste radiostation voor jongeren en jongvolwassenen in de Randstad en hebben dus een enorm bereik. Hun uitzendingen bevatten naast een brede muziekprogrammering ook veel aandacht voor belangrijke maatschappelijke thema’s. En daarmee hebben ze echt een meerwaarde voor onze samenleving.

De Jonge Socialisten maakten zich eerder ook al sterk voor de jongerenzender. Volgens de jonge PvdA-tak is FunX geworteld in en gevoed door de stad: “Ze brengen vele culturen in de samenleving samen en werken onder andere als brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt.”, aldus de JS.

PvdA-wethouder Baldewsingh heeft toegezegd dat hij om de tafel gaat zitten met Stads Omroep Den Haag en FunX om de Haagse programmering ook na 2013 te garanderen. Hij ziet nog veel punten waarop de beide zenders beter kunnen samenwerken.

De landelijke editie van FunX wordt vanaf 2013 gefinancierd door de Nederlandse Publieke Omroep, maar door de nu bereikte financiële ondersteuning van de gemeente Den Haag blijft ook de lokale Haagse editie in stand.