Door op 22 april 2014

PvdA en D66 blij met toezegging Jaarlijks Grondwet Festival

De PvdA en D66 zijn blij met de toezegging van het college dat de gemeente bij het ministerie gaat pleiten voor een jaarlijks Grondwet Festival in Den Haag. Raadsleden Rajesh Ramnewash (PvdA) en Rachid Guernaoui (D66) zijn enthousiast: “Dat is geweldig nieuws. Onze Internationale Stad van Vrede en Recht verdient een jaarlijks festival waarbij de Grondwet centraal staat. Met trots en met recht kunnen we met zo veel politieke instellingen in de stad één keer per jaar vieren dat we de politieke hoofdstad van Nederland zijn. Zeker nu door de toenemende polarisatie in de samenleving zowel lokaal als nationaal meer dan ooit een beroep gedaan wordt op de grondwet.”

Op 29 maart was het tweede nationale evenement van het Nationaal Comité (NC) 200 jaar Koninkrijk. “Dit festival was met duizenden bezoekers een groot succes. Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen gaat het college in een komend overleg met BZK zijn standpunt inbrengen en zal de raad in het najaar over het eventuele vervolg berichten.”, aldus de raadsleden.

Zie hier de schriftelijke vragen>>