Door op 1 oktober 2015

PvdA en SP doen voorstellen voor beter tramvervoer

De PvdA en SP hebben gezamenlijk voorstellen opgesteld om het tramvervoer in de regio toegankelijker en beter te maken, die op brede steun kunnen rekenen in de Haagse gemeenteraad. De voorstellen zijn vanavond door de raad aangenomen.

 

Zo is er op initiatief van PvdA gemeenteraadslid Lobke Zandstra en SP fractievoorzitter Bart van Kent in de zienswijze opgenomen dat de regio concrete uitgangspunten moet formuleren als het gaat om de maximale afstand tot haltes, het tijdstip van de eerste en laatste rit, de frequentie van ritten, de toegankelijkheid voor minder validen en het behoud van de huidige lijnen. Hiermee wordt de toegankelijkheid en beschikbaarheid van het tramvervoer beter gewaarborgd. Ook willen de SP en PvdA dat gemeenten tijdig worden betrokken bij de jaarlijkse vervoerplannen van de Metropoolregio. Daarnaast zien de partijen graag dat de mogelijkheid om buiten de spits de fiets mee te nemen in brede trams wordt gehandhaafd en waar mogelijk uitgebreid.

Het programma van eisen dat de Metropoolregio in concept naar gemeenten in de regio heeft gestuurd geldt alleen voor het railvervoer. Wat de PvdA en SP betreft worden zo spoedig mogelijk bus- en tramvervoer weer gebundeld en door de HTM uitgevoerd. Zo kunnen beide transportvormen beter op elkaar worden afgestemd.


De PvdA werkt samen met jou en je buurman aan een stad waar iedereen zichzelf kan zijn. Een stad waarin iedereen de kansen en mogelijkheden krijgt om mee te kunnen doen. Een stad waarin de verschillen tussen de ene en de andere wijk niet te groot zijn. Eén stad, #1DenHaag