PvdA: gemeentebestuur moet knokken voor behoud wijkbureaus politie

4 september 2018

De PvdA roept het stadsbestuur opnieuw op om te staan voor het behoud van wijkagenten en de wijkbureaus in Den Haag. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Vandaag staakt de politie met een grote actie in Den Haag. Wij voelen de gevolgen van de problemen direct. In sommige wijken zijn nu al te weinig wijkagenten. En bovendien dreigen er drie wijkbureaus te gaan sluiten. Dat kan niet zo zijn.”

De sociaal-democraten zijn vandaag aanwezig bij de politie-demonstratie. Balster: “Elke Haagse politieke partij ziet het belang van voldoende wijkagenten. Juist dan moet je er staan om de politie te ondersteunen. Wijkagenten hebben steeds minder tijd voor het belangrijke werk in de stad. Daar komt bij dat veel wijkbureaus, onder meer in Leidschenveen Ypenburg en Bezuidenhout, dreigen te sluiten. Den Haag moet de minister duidelijk maken dat we dit niet accepteren!”

Nog voor de zomer diende de Haagse PvdA een motie in waarin de burgemeester werd verzocht om het op te nemen voor het openhouden van de wijkbureaus. Deze motie haalde het niet omdat coalitiepartijen VVD, Groep de Mos, D66 en GroenLinks niet instemden. Balster: “Veiligheid, gewoon in je eigen buurt of wijk, stond altijd hoog op de agenda. Ik hoop van harte dat Den Haag alsnog knokt voor behoud van onze wijkbureaus en pal achter de Haagse wijkagenten gaat staan. Te beginnen vandaag, bij de politieacties.”

Ondertussen heeft de Haagse PvdA vernomen dat bureau Ypenburg/Leidschenveen zeer snel gaat sluiten en gaat samenvoegen met bureau Laak. Verontrustende informatie, zeker omdat de politietop dit bericht heeft ontkend. De samenvoeging van wijkbureaus is al onacceptabel, maar dat de politietop dit niet eerlijk communiceert is helemaal verontrustend.