Door op 17 juni 2015

Geschokt over uitkomsten rapport Arbeidsdiscriminatie

De PvdA wil dat iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen op de arbeidsmarkt. Vanochtend is het “Op afkomst afgewezen”-onderzoek discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt gepresenteerd. Daaruit blijkt dat er ook in Den Haag enorm gediscrimineerd wordt. Dat is volgens de PvdA absoluut onacceptabel. “We zijn geschokt. Werk stelt mensen in staat jezelf te ontwikkelen en biedt zekerheid”, stelt PvdA-raadslid Bülent Aydin.
“Gelijke kansen is het begin voor gelijkwaardigheid. Dan is het schandalig dat je, ook al ben je nog zo gemotiveerd en gekwalificeerd, wordt afgewezen vanwege je huidskleur, achternaam, seksuele geaardheid of leeftijd.”

Discriminatie is strafbaar, en terecht. Helaas blijkt dat discriminatie op de arbeidsmarkt een weerbarstig probleem te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat ook op de Haagse arbeidsmarkt bijvoorbeeld iemand van autochtone herkomst meer kans heeft op een stage- of werkplek dan iemand van allochtone afkomst. Gelukkig kiest de gemeente voor verbinding. Naar aanleiding van een PvdA-motie afgelopen najaar, ligt er een ambitieus anti-discriminatieplan. PvdA-raadslid Bülent Aydin: “Dit plan zet in op verbinding. Voor een Den Haag dat één stad is, waar het niet uitmaakt voor je kansen in de samenleving of je Mohammed of Maarten heet. Daar is geen plek voor discriminatie. Daar strijdt de PvdA voor.”

De PvdA wil dat discriminatie op de arbeidsmarkt keihard wordt aangepakt. Onorthodoxe maatregelen zijn nodig om iedereen een kans te geven. PvdA-raadslid Abderrahim Kajouane: “Werkgevers zijn erg gevoelig voor negatieve publiciteit. Bedrijven die discrimineren zullen keihard aangepakt moeten worden. We moeten ons afvragen of de tijd van met elkaar praten voorbij is, en er nu hardere maatregelen genomen moeten worden. Zou het geen goed idee zijn dat het Bureau Discriminatiezaken deze gevallen gaat registreren, en dat deze aan het eind van het jaar openbaar worden gemaakt?”

Maar goed gedrag moet ook beloond worden, vinden de sociaaldemocraten in de Haagse raad. De gemeente kan jaarlijks de goede lokale voorbeelden publiceren en een prijs uitreiken aan bedrijven die het juist extra goed doen op het terrein van antidiscriminatie- en diversiteitsbeleid.

Er zijn meer mogelijkheden. Aydin: “De gemeente Den Haag en publieke organisaties moeten het voortouw nemen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en een voorbeeldrol vervullen. De politie heeft bijvoorbeeld aangekondigd 25% Nederlanders van een andere culturele achtergrond te gaan rekruteren. Tegelijkertijd kunnen vooroordelen worden geslecht door jongeren en werkgevers veel meer met elkaar in contact te brengen. De gemeente heeft daar terecht al veel aandacht voor in haar aanpak jeugdwerkloosheid.”