Door op 23 december 2014

#PvdAindeBuurt: Moerwijk

PvdA Den Haag was onlangs in Moerwijk.

Veel Hagenaars wonen met plezier in de blokken huizen tussen de Gunstersteinweg, de Geysterenweg, de Raaphorstlaan en de Middachtenweg. De huizen daar zijn ruim vijf jaar geleden opgeleverd. Er wonen veel gezinnen van wie de kinderen logischerwijs steeds ouder worden.

Toch hebben bewoners in de buurt ook zorgen. Er zijn veel (pogingen tot) inbraak geweest. De politie is actief bezig in de hoop de daders te pakken en de wijkagent heeft veel bewoners gesproken. Niet alle huizen lijken volgens de laatste stand van de techniek beveiligd. Lang niet alle huizen hebben bijvoorbeeld een anti-trekbeslag.

Aan de Fraeylemanstraat zijn verschillende speeltoestellen voor kleine kinderen geplaatst. Voor grotere kinderen zijn er echter tot dusver geen speelvoorzieningen. Veel kinderen in de buurt zouden graag een plek hebben om veilig te kunnen voetballen. Tot slot uitten bewoners hun zorgen over de verkeersveiligheid. Voor mensen die vanuit het wijkje de Gunstersteinweg oprijden, is het soms lastig om het aankomende verkeer goed te zien door bijvoorbeeld geparkeerde busjes. Bewoners zien het plaatsen van een spiegel aan de overzijde als oplossing om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De PvdA neemt deze zorgen ter harte en heeft over deze kwesties schriftelijke vragen gesteld aan het college.

U vindt de ingediende schriftelijke vragen hier