Door op 2 juni 2015

PvdA in Moerwijk: gesprek met de wijkorganisatie, een verslag

Vorige week bezochten Martijn Balster, Abderrahim Kajouane, Lobke Zandstra en Marina Meubelman de Wijkorganisatie Moerwijk. Wat een enorme gedrevenheid, om iets moois van de buurt te maken! We spraken ze een week nadat Moerwijk groots de lente vierde: met het Fete de la Nature. Een schildering op de stoep voor het wijkgebouw, refereert er nog aan.

Het gesprek begint over verkeersveiligheid. De brede wegen en trottoirs nodigen te vaak uit om hard te rijden. Brommers, scooters en fietsers gaan geregeld over de stoep. Met pizzakoeriers gaat het nog wel eens mis. Meer handhaving, lasercontrole en betere voorlichting zouden de bewoners helpen.

Er worden nogal wat wietplantages opgerold. Bewoners zouden nog beter kunnen worden geïnformeerd, over de signalen die ze kunnen opvangen en waar deze te melden. In de praktijk blijkt het vaak nog moeilijk om de eigenaren te pakken. Zolang er overlast is, blijft het noodzakelijk op de misstanden te jagen. De wijkorganisatie was positief over de inbraakpreventie. De voorlichting, het Buurt Bestuurt project, de waakzaamheid van het buurtintenventie-team (BIT-team) en het aanbrengen van antistrekbeslag in de buurt werpen vruchten af: het aantal inbraken daalt. Wij hopen dat nog meer mensen er voor kiezen betere sloten te nemen.

We spraken ook over winkelgebieden en de leefbaarheid. Het BIT-team wordt steeds sterker, ze zijn in staat de gehele wijk te schouwen. Omdat de wijk zo groot is, doen ze dat soms ter fiets. Met ondernemersverenigingen zou men graag samenwerken, maar die blijven maar moeizaam in leven. Aan de Jan Luijkenlaan is geen ondernemingsvereniging en die van het Heeswijkplein is onlangs ter ziele gegaan. Dat is erg jammer, omdat juist verenigingen kunnen bijdragen aan beter melden, goede contacten met de gemeente en goede sociale controle. Positief is dat de levendigheid aan de Jan Luijkenlaan is toegenomen nu de criminele jongerengroep is aangepakt en er gelukkig weer wat nieuwe ondernemers zijn. Maar het blijft een enorme uitdaging: veel afval in de portieken, veel irritaties in de buurt als gevolg van overlast, geen ondernemersvereniging die zich samen sterk kan maken. Handhavers mogen mensen die overlast veroorzaken best wat steviger aanspreken, zo vindt men.

De wijkvereniging is erg te spreken over de relatie met het stadsdeelkantoor. De financiën zijn op orde, dat geeft rust. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen. Met het BIT-team zijn goede afspraken gemaakt, ook over de verantwoording. De wijkvereniging ziet toe op goede besteding.

Armoede komt helaas veel te veel voor in Moerwijk. In het uitdeelpunt van de voedselbank komen wekelijks 300 mensen. De een maakt een praatje en legt contacten met de hulpverlening, de ander probeert onopvallend, snel de benodigde spullen te verkrijgen. Niet voor iedereen is het gemakkelijk hier te komen, er is best veel schaamte.  De wijkorganisatie merkt dat het aanbod in producten nog wel eens tekort schiet. Ze zouden graag een actievere rol zien voor ondernemers in de buurt. Ze zijn enorm blj met de Coop aan het Heeswijkplein, zij leveren trouw producten waarmee de voedselpakketen worden aangevuld.

Veel Moerwijkershebben schulden. Voor hen zijn er spoedpakketten. Het aanmelden voor maatschappelijk werk duurt nogal eens lang. Veel schuldenaren spreken de taal niet, waardoor ze soms niet overzien hoe diep ze in de problemen zitten en lastig om hulp kunnen vragen. Veel speelt zich af achter voordeuren. Maatjesprojecten bijvoorbeeld kunnen dan werken, om vertrouwen te kunnen winnen. Toch blijft nog veel verborgen, met name bij allochtone groepen. Daar ligt nog een grote uitdaging.

We komen ten slotte op de gezondheid. De wijkorganisatie vindt het beeld van de ‘ongezondste wijk van Den Haag’ overtrokken. Dat doet geen recht aan de buurt, omdat het onderzoek alleen gebaseerd is op declaraties bij zorgverzekeringen. Wel wordt erkend dat het percentage GGZ-problemen immens is. Een andere verklaring voor de relatief hogere zorgkosten is het grote aantal verzorgingshuizen, er wonen daardoor veel ouderen in Moerwijk. Het lijkt soms wel alsof alle moeilijke doelgroepen in Moerwijk worden geplaatst. Projecten voor begeleid wonen, de komende periode weer een grote groep AMA’s. Het lijkt voor Moerwijk te veel.