Door op 13 maart 2013

PvdA in Regentesse-Valkenbos

Donderdag 21 maart aanstaande houdt de PvdA spreekuur in Regentesse-Valkenbos. Op dit spreekuur kunnen wijkbewoners terecht met vragen, klachten en ideeën over de buurt. Voor persoonlijke problemen staat het Ombudsteam paraat.

PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen, raadsleden Marieke Bolle, Gerard Verspuij en Mustafa Okcuoglu en PvdA-ers uit de wijk zitten klaar voor buurtbewoners Regentesse-Valkenbos (ReVa) om vragen te beantwoorden, ideeën uit te wisselen of naar oplossingen te zoeken.

Voor bewoners met problemen van persoonlijke aard, met bijvoorbeeld de gemeente, uitkeringsinstanties, woningcorporaties of incassobureaus zijn er leden van het PvdA Ombudsteam aanwezig.

Waar
Het wijkspreekuur duurt van 19.00 tot 21.00 uur en wordt gehouden in het Dialooghuis aan de Beeklaan 167. Het spreekuur wordt georganiseerd door het PvdA-wijkteam ReVa.

Alle bewoners zijn van harte welkom.

Ombudsspreekuren
Het PvdA-Ombudsteam houdt de komende maanden regelmatig spreekuur in ReVa. Mensen met individuele problemen kunnen op 4 april, 2 mei, 6 juni en 4 juli 2013 van 19:00 – 21:00 uur terecht in het Dialooghuis aan de Beeklaan 167.

Daarnaast houdt het ombudsteam standaard iedere dinsdagavond van 19:00 – 21:00 uur spreekuur in het partijkantoor van PvdA Den Haag aan de Stationsweg 10 B.

Verhinderd?
Het Ombudsteam is tevens bereikbaar via 070 388 4900 en ombudsteam@pvda-denhaag.nl.
Bij wijkgerelateerde problemen, vragen of suggesties belt of mailt u met de gemeenteraadsfractie op 070 353 3724 of fractie@pvdadenhaag.nl.