Door op 18 februari 2014

“Meer studentenverenigingen een sociëteit in het centrum”

De PvdA heeft veel ideeën om van Den Haag een bruisende studenten stad te maken. Zo moeten studentenverenigingen een sociëteit in het centrum krijgen. PvdA kandidaat-raadslid Wimar Bolhuis: “Het concentreren van de studenten in het centrum geeft het Haagse uitgaansleven een impuls en maakt ons een echte gezellige studentenstad. Dit kan zeker studenten uit Leiden en Delft aantrekken en is goed voor het Haagse MKB.”  

3.000 studentenwoningen
De PvdA wil de komende periode 3.000 studentenwoningen erbij. Grotendeels nieuwbouw van studio’s en kamers, maar ook  (tijdelijke) anti-kraak woningen en de ombouw van bedrijfspanden. De afgelopen jaren zijn er veel betaalbare studenten woningen gebouwd. Toch groeide het aantal studenten sneller. Het gevolg is meer huisjesmelkers, slechte woonruimten, en woningen ver buiten het centrum.

Stageplekken
Ten slotte wil de PvdA dat  Haagse onderwijsinstellingen voldoende stageplekken garanderen binnen de opleiding. Studenten lopen momenteel geregeld studievertraging op omdat een instelling onrealistische eisen stelt aan verplichte stageplekken of een opleiding aanbiedt waar te weinig vraag naar is. Studenten moeten stageplekken zelf regelen, zonder voorkennis of contacten. “Jongeren mogen nooit de dupe worden van een tekort aan stageplaatsen of falende begeleiding van scholen. Scholen moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen” , aldus PvdA kandidaat-raadslid Wimar Bolhuis.