Door op 21 mei 2013

PvdA ontevreden over voortgang Kunstenplan

De PvdA is niet tevreden over de voortgang van het college met het nieuwe Kunstenplan. In de afgelopen periode zijn we onder strenge voorwaarden akkoord gegaan met de nodige bezuinigingen. Nu blijkt echter dat er nog steeds heel veel onduidelijk is. Zo is de positie van het Koorenhuis nog steeds niet helder. Ook de regeling voor het gebruik van de Ooievaarspas buiten het Koorenhuis is onduidelijk. Tijdens de commissievergadering hebben we de wethouder daarom kritisch ondervraagd.

Koorenhuis
Het Koorenhuis was het meest besproken onderdeel uit het Kunstenplan. In de nieuwe situatie komen er drie organisaties. Hoewel er nu wel overeenstemming over het sociaal akkoord is bereikt, zijn zo veel onderdelen onduidelijk, dat ik deze niet goed kan beoordelen. De wethouder beloofde vorig jaar dat er snel helderheid zou komen over de nieuwe inrichting van het Koorenhuis. Maar nog steeds is de nieuwe stichting niet opgericht en heerst veel onzekerheid over de kansen van slagen voor ZZP’ers. Door de Ooievaarspasregeling kunnen ook minima genieten van kunst en cultuur. Wij horen echter verhalen dat ZZP’ers – die los van het Koorenhuis opereren – voor hun klanten met een Ooievaarspas 10% van de kosten voor hun rekening moeten nemen. Die kosten kunnen zij niet opbrengen. De wethouder heeft toegezegd hier op korte termijn schriftelijk op te reageren.

Zuid57
Voor de Haagse inwoners in Zuidwest is het van groot belang dat de cultuurfunctie van het pand aan de Zuidlarenstraat 57 behouden blijft. Wij gaan er vanuit dat dit ook gebeurt, zoals we hebben afgesproken. De wethouder komt in juni met meer informatie over het Koorenhuis. Hier zullen we dan weer in de commissie Samenleving over spreken.

Kritisch
Het hele proces Kunstenplanproces is in een kritisch rapport geëvalueerd. Dit rapport is veel kritischer dan de wethouder doet overkomen. Ze laat veel onbesproken, zoals de opmerking van de onderzoeker of we niet te veel in te korte tijd vragen van de instellingen. We voelen zeker wat voor de aanbevolen permanente overlegstructuur en we zien uit naar de brief van de wethouder (verwachting: september) met de bijbehorende voorstellen voor het verbeteren van het hele kunstenplanproces.

Cultuureducatie
We hebben het college gevraagd om ambitieuze afspraken te maken met schoolbesturen in het kader van het Deltaplan cultuureducatie. We zetten deze periode keihard in op cultuureducatie. Dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat scholen over een jaar nog geen cultuureducatieplan op papier hebben staan. Het is belangrijk dat alle kinderen op Haagse scholen in aanraking komen met kunst en cultuur.

Toekomst

Voor de toekomst is de PvdA voorstander van een tussentijdse evaluatie van het kunstenplan. Op deze wijze geeft het college aan de instellingen en de raad tussendoor een signaal af over hoe het gaat met cultuur en de stad. Dan kunnen we op tijd ingrijpen, wanneer we dat nodig achten.