Door Martijn Balster op 6 januari 2016

PvdA: opnieuw noodopvang in Den Haag voor mensen op de vlucht

De PvdA heeft vandaag in de gemeenteraad gepleit voor opnieuw noodopvang in Den Haag voor mensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden zoals in Syrië en Eritrea.

 

 

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Er is nog steeds grote behoefte aan noodopvang plekken in Nederland. Wij willen dat Den Haag zijn medemenselijkheid toont. Onze stad is veerkrachtig en sterk. Laten we dat als stad van Vrede en Recht blijven waarmaken. Niemand wil meemaken wat deze mensen overkomt.”

De sociaaldemocraten in de Haagse gemeenteraad hebben van begin af aan gepleit voor ruime noodopvang en opvang van statushouders. Dat heeft geresulteerd in zeer ambitieuze opvang van mensen met een verblijfsstatus. De afgelopen maanden heeft het voormalig ministerie van Sociale Zaken bovendien gediend als noodopvang voor zeshonderd mensen. Balster: “Deze opvang is nu dicht en wordt zo snel mogelijk omgebouwd naar woningen voor gevluchte mensen met een status en bijvoorbeeld studenten. Wat ons betreft gaan we nu opnieuw op zoek naar een locatie voor noodopvang in een sterke en veerkrachtige wijken. Die plekken zijn er genoeg, denk bijvoorbeeld aan leegstaande kantoren of Rijkspanden”.

Een belangrijke voorwaarde voor de PvdA bij nieuwe noodopvang voor mensen die gevlucht zijn, blijft het intensief betrekken van buurtbewoners. Zowel bij de plannen als bij de uitvoering. Balster: “Rond het ministerie van SZW zien we dat een geweldige kracht is vrijgekomen van bewoners, vrijwilligers, scholen en bedrijven die een bijdrage hebben geleverd aan goede opvang. De steun voor het opvangen van vluchtelingen is enorm groot in onze stad. Die prachtige solidariteit moeten we benutten en koesteren”, besluit Martijn Balster.

Klik hier voor de spreektekst van Martijn Balster


Iedereen moet de kansen krijgen mee te kunnen doen in deze stad. Wij werken samen met jou en je buurman, aan een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een stad waarin de verschillen tussen de ene en de andere wijk niet te groot zijn. Iedereen moet in deze stad even veel kansen en mogelijkheden hebben. We werken samen aan een eerlijk Den Haag. Samen aan #1DenHaag

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster