Door op 26 maart 2015

PvdA pleit voor duidelijkheid rol college bij Schoenmakersvakschool

Vanavond werd in de raad de Schoenmakersvakschool aan de Crispijnstraat besproken. Het pand is indertijd verkocht aan een particuliere eigenaar om er woningen te plaatsen, met de clausule dat het enkel ontbonden kan worden als er geen toestemming voor de bouwvergunning wordt verleend door de gemeente. Het college heeft laten weten onvoldoende basis te zien om op voorhand de omgevingsvergunning gemotiveerd te weigeren. Het was vanavond aan de wethouder om uitsluitsel te geven.

De PvdA betreurt het feit dat er voor gekozen is het onderwerp vanavond door middel van een twee-minutendebat te behandelen. “Deze discussie had in de commissie gevoerd moeten worden”, aldus PvdA raadslid Jeltje van Nieuwenhoven, “Nu is het lastig alle aspecten in het debat aan de orde te laten komen.” Op dit moment ligt er een voorlopig koopcontract tussen twee particuliere partijen. Reden voor van Nieuwenhoven de wethouder te vragen welke ruimte hij ziet in het proces, en welke rol hij voor zichzelf ziet in deze bestemmingsprocedure.

De wethouder heeft hierop aangegeven dat het college gelet op het onderzoek geen aanleiding ziet de vergunning te weigeren en geen andere weg ziet dan de WABO-procedure te starten. De WABO-procedure moet leiden tot een bestemmingswijziging van een bebouwing met een maatschappelijk doel tot een bestemd voor wonen. Tijdens deze procedure kunnen alle belanghebbenden hun zienswijze indienen. Aangezien het bij de Schoenmakersvakschool particuliere partijen betreft, heeft de gemeente Den Haag hier verder geen rol in. Mochten in de tussentijd de private partijen alsnog tot een vergelijk kunnen komen dan is dat hun goed recht. Het is niet aan het college om tijdens het spel de regels te veranderen.

De PvdA steunt het college in dit traject. “Het is nu aan de belanghebbenden om onderling tot een vergelijk te komen”, stelt van Nieuwenhoven, “de procedure en de mogelijkheden zijn helder.”