Door op 15 januari 2015

PvdA pleit voor een betere luchtkwaliteit in de stad

Het afgelopen najaar heb ik me verdiept in onze luchtkwaliteit. Dat viel nog niet mee. Het gaat om ingewikkelde materie, zonder makkelijke oplossing.

 

 

De kwaliteit van de lucht wordt door veel factoren bepaald: verbranding, zout uit de zee, roet, stuifmeel etc. We hebben er maar gedeeltelijk invloed op, bijvoorbeeld door verbranding van motoren, maar ook door het gebruik van kachels en de bio-industrie. De afgelopen jaren lag de nadruk vooral op het bestrijden van fijnstof. Steeds meer komen we tot de conclusie dat juist het roet daarbinnen het onderdeel is dat de meest slechte invloed heeft op onze gezondheid.

De luchtkwaliteit in ons dichtbevolkte land en in onze drukke stad kan en moet beter. Milieudefensie voerde vanochtend actie op de kruising Hoefkade/Vaillantlaan. Ze gaan het komende jaar op een tiental punten in de stad de luchtkwaliteit meten, om zo te controleren of deze aan de wettelijke normen voldoet. Maar zelfs als deze normen worden gehaald, wil de PvdA Den Haag een schonere lucht! Met name de ultrafijne fijne deeltjes, waaronder roet, moeten verminderd worden. Gelukkig heeft ook het college ambitie als het gaat om de luchtkwaliteit. We hebben afgesproken om de strenge WHO-normen na te streven. De verantwoordelijke wethouder Tom de Bruijn werkt op dit moment aan een actieplan voor de periode 2015-2018.

Tijdens de commissievergadering op 14 januari heb ik aangegeven welke punten de PvdA in het actieplan terug wil zien.

  • Roet

De PvdA wil meer nadruk op de bestrijding van roet. Er zijn dan misschien geen normen voor de hoeveelheid roet die in onze lucht mag zitten, maar het is wel het meest schadelijk voor onze gezondheid. Daarom hebben we het idee van Milieudefensie om te komen tot een roetreductieplan omarmt.

  • GGD-advies

De PvdA wil dat de adviezen van de GGD  zoveel mogelijk worden opgevolgd. We willen meer filters op scholen, ziekenhuizen en kinderdagverblijven. Ook moet er een mogelijkheid komen voor longpatiënten om te verhuizen als ze aan een drukke weg wonen. De door de GGD in het advies genoemde 82 gevoelige bestemmingen in de stad moeten nader onderzocht worden, en de eventuele mogelijkheden om de luchtkwaliteit daar te verbeteren in kaart worden gebracht. De GGD pleit ook voor uitbreiding van de milieuzone. Dat is de zone in de stad waar vervuilende vrachtwagens niet welkom zijn. In ons coalitieakkoord hebben we met onder andere de VVD afgesproken dat we deze zone niet uitbreiden. De PvdA wil graag blijven praten over de voors en tegens van een milieuzone, maar is op dit moment gehouden aan het coalitieakkoord.

  • Vieze voertuigen de stad uit

De PvdA wil dat vieze voortuigen uit de stad geweerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door mensen te stimuleren hun vervuilende bestelbus om te ruilen voor een schone bus of door gedifferentieerde parkeertarieven.

  • OV, fiets en elektrisch vervoer

De PvdA wil blijven investeren in openbaar vervoer, fiets en elektrische vervoer. Er moet voldoende schoon en goed vervoer in de stad zijn, zodat mensen ook zonder auto eenvoudig van a naar b kunnen komen.

  • Lobby

We moeten als gemeente zorgen dat het rijk en de Europese Unie meer maatregelen nemen om onze luchtkwaliteit te verbeteren. De zeevaart moet bijvoorbeeld veel schoner worden.

Helaas was er geen tijd meer tijdens de vergadering voor de wethouder om de vragen te beantwoorden. De wethouder heeft wel toegezegd een stadsgesprek te organiseren over luchtkwaliteit, nog voor hij zijn plannen zal presenteren. Dat lijkt de PvdA een goed idee. Voor nu is het aan ons als raad om het actieplan van de wethouder af te wachten.

 

Milieudefensie aan de slag op de kruising Hoefkade/Vaillantlaan:

Milieudefensie 1  Milieudefensie 2