PvdA presenteert actieplan ‘Het is moeilijk groen doen als je rood staat’

Door Janneke Holman op 28 maart 2019

De rekening voor de energietransitie en de verduurzaming van de stad moet eerlijker verdeeld worden over Den Haag. Daarvoor pleitte PvdA-raadslid Janneke Holman vanochtend bij de behandeling van de Haagse duurzaamheidsplannen in de gemeenteraad. Daarom presenteert de PvdA een driepuntenplan om energiearmoede te bestrijden. Holman: “Veel mensen die het elke dag al lastig hebben  de eindjes aan elkaar moeten knopen, hebben steeds meer moeite met het betalen van de stijgende energierekening. Terwijl juist zij het meeste te winnen hebben een uitgestoken hand van de gemeente, die ze helpt bij de energiebesparing en het verduurzamen van hun huis.”

De PvdA ziet in de nota duurzaamheid voorzichtige aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan, maar vraagt om meer actie. “We moeten ervoor zorgen dat subsidies niet alleen terecht komen bij mensen in de betere wijken die al handig te weg naar geldpotjes weten te vinden, maar juist ook in de wijken die nog achterblijven,” stelt Holman. Daarnaast stelt de PvdA voor om de initiatieven die er nu zijn om mensen met een kleine beurs te helpen met energiebesparing, zoals budgetcoaches en energiebesparingsboxen, beter aan te laten sluiten bij schuldhulp, sociale wijkteams en andere organisaties die helder hebben welke groepen de hulp het hardst nodig hebben en het meest te winnen hebben. Ook moeten er financiële mogelijkheden om te verduurzamen komen voor mensen met een kleine koopwoning en weinig spaargeld, die zelf niet kunnen investeren in goede isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen.

Holman sluit af: “Heel goed dat het college de ambitie heeft overgenomen uit het Haags Klimaatpact om in 2030 als stad klimaatneutraal te zijn. Maar het moet wel op zo’n manier dat iedereen merkt, voelt en ziet dat we de rekening voor de energietransitie eerlijk delen. Zo zorgen we ervoor dat het draagvlak voor het tegengaan van klimaatverandering niet afbrokkelt en de tweedeling in de stad nog groter wordt.”

Lees het driepuntenplan “Het is moeilijk groen doen als je rood staat” hier.

Janneke Holman

Janneke Holman

Den Haag is een fantastische stad. Zeker als je het bekijkt vanuit mijn wijk, het Regentessekwartier. De wijk bloeit, samen maken bewoners de buurt groener, leggen gezamenlijk zonnepanelen op daken en organiseren straatfeesten en festivals. Maar er is ook een hoop om voor te knokken: de verschillen in Den Haag zijn groot. Je moet steeds

Meer over Janneke Holman