PvdA presenteert plan om huisjesmelkers aan te pakken

Door Martijn Balster op 15 november 2017

In Den Haag vinden veel misstanden plaats op de particuliere woningmarkt. Huisjesmelkers die hun woningen als kamers verhuren en alle fatsoensnormen daarbij te buiten gaan.

Verhuurders in panden zonder fatsoenlijk huurcontract en zonder rechten. Woningen die niet voldoen aan de fatsoensnormen. Gebrekkig onderhoud, vocht, schimmel, slechte isolatie. In sommige wijken verhuist elk jaar 1 op de 4 huishoudens. Een teken van slechte omstandigheden. Je ziet het regelmatig, als de gehele huisraad op straat wordt gesmeten. Vaak een gevolg van een conflict tussen huurder en verhuurder. De laatste wint bijna altijd. Omwonenden zien hun buurt snel veranderen. Steeds weer nieuwe mensen, steeds minder contact.

De PvdA vindt dat deze problemen niet passen bij een fatsoenlijke stad. Te hoge huren, onterechte kosten en bedreiging en intimidatie van huurders zijn ontoelaatbaar. De problemen zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Omdat er te weinig woningen worden gebouwd om de groei van het aantal inwoners op te vangen kunnen mensen steeds minder makkelijk een woning tegen fatsoenlijke huur en kwaliteit krijgen. Misbruik ligt op de loer. Te meer omdat particuliere verhuurders veel gemakkelijker dan woningcorporaties een loopje kunnen nemen met fatsoensnormen. De huurder is kwetsbaar in een stad waar particuliere verhuurders een veel groter deel van de markt in handen hebben dan corporaties.

De Haagse PvdA komt daarom met een plan van aanpak. Om huurders te beschermen. Er voor te zorgen dat iedereen fatsoenlijk en betaalbaar kan wonen. Met onderstaande vijf punten willen wij misstanden keihard aanpakken en de huurders beter beschermen.

Download het plan hier >

Pak huisjesmelkers aan

Er vinden te veel misstanden plaats op de particuliere woningmarkt 🏘. Huisjesmelkers die hun woningen als kamers verhuren en alle fatsoensnormen daarbij te buiten gaan. Wij willen dat aanpakken. Om huurders te beschermen en ervoor te zorgen dat iedereen fatsoenlijk en betaalbaar kan wonen. Lees het hele plan hier ➡️ http://bit.ly/2zemiHLEens? Like en deel dit filmpje!

Geplaatst door PvdA Den Haag op donderdag 2 november 2017

 

1. Geen kamerverhuur zonder vergunning
We introduceren een nieuw vergunningstelsel dat onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) valt. Iedereen die kamers verhuurt of gaat verhuren heeft deze nieuwe kamerverhuurvergunning nodig. Het gaat dus ook om de bestaande kamerverhuurpanden, maar ook bijvoorbeeld om bemiddelingsbureaus. Deze nieuwe kamerverhuurvergunningen moeten voldoen aan voorwaarden, waarmee misstanden effectiever kunnen worden voorkomen. Als verhuurders zich niet aan de voorwaarden houden, wordt de vergunning ingetrokken en wordt daarmee de kamerverhuur beëindigd. One strike and you’re out. Op deze wijze kunnen we door controle huisjesmelkers tegen gaan, worden wanbeleid en illegale activiteiten daadkrachtig aangepakt en wordt overlast voor bewoners in de buurt proactief voorkomen. Door te handhaven aan de voorkant door een vergunning voor kamerverhuur, voorkomen we dat we achteraf de pandbrigade in moeten zetten.

2. Structureel leegstaande panden kopen we op en verhuren we voor fatsoenlijke prijzen
De gemeente moet vaker gebruik maken van het zogenoemde ‘voorkeursrecht’. Door hier gebruik van te maken is de gemeente in staat om een rol te spelen in de ontwikkelingen van een buurt of wijk. Door het voorkeursrecht toe te passen op een gebouw moet er op korte termijn beweging komen in de ontwikkeling van het gebouw. Zodoende wordt leegstand of misbruik van een bepaald pand tegen gegaan, en de omgeving wordt verlost van eventuele misstanden en overlast.

3. Uitbreiding bevoegdheden en capaciteit Pandbrigade
De pandbrigade doet nu al goed werk bij het veilig houden van woningen. Door de bevoegdheden uit te breiden en de capaciteit te verdubbelen kan de Pandbrigade echt effectief malafide huisjesmelkers aanpakken. Het moet mogelijk zijn om sneller de rechter in te schakelen in geval van overlastveroorzakers. We geven de pandbrigade alle mogelijkheden om misstanden in particuliere en corporatiewoningen aan te pakken.

4. De gemeente moet boetes kunnen uitdelen bij te hoge huurverhogingen
Om misstanden van te hoge huren aan te pakken komt Den Haag met een voorstel tot aanpak van chronische overtredingen van het Woning Waardering Stelsel (WWS). In dit voorstel worden verhuurders verantwoordelijk gemaakt voor het naleven van het WWS, met de gemeente als controleur. De handhaving wordt versterkt door een bestuurlijke boete bij overtreding van het WWS door de verhuurder in te voeren. Aangezien het WWS hiervoor ingrijpend veranderd zal moeten worden, zal Den Haag een lobby starten richting de regering.

5. Instellen Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag
De samenwerking en informatievoorziening tussen de instanties en bewoners moet worden geoptimaliseerd. Door het instellen van een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag (MOV) worden meldingen over bedreigingen en intimidaties beter verzameld en beter inzicht vergaard over contacten met andere partijen die actief zijn op de kamerverhuurmarkt. Door het verzamelen van deze informatie is er een goed overzicht van de praktijken die plaatsvinden en welke partijen zich hier schuldig aan maken, en kan er effectief worden gehandeld.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster