Door op 26 januari 2015

PvdA stelt vragen over de beddenafbouw in de ggz

Uit onderzoek van het Trimbos Instituut in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat de beddenafbouw in de ggz sneller gaat dan afgesproken. Al in 2018 zal het aantal intramurale bedden met een derde zijn afgenomen. De PvdA Den Haag heeft naar aanleiding van het onderzoek vragen gesteld aan het college.

 

Volgens de afspraken van het hoofdlijnenakkoord tussen de brancheorganisaties GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en VWS zou dat doel pas in 2020 worden bereikt, maar met name de afbouw van beddencapaciteit die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, gaat sneller dan verwacht. Volgens de afspraken moet de afname van de beddencapaciteit hand in hand gaan met een toename van de ambulante zorg.

De PvdA vindt dat het beter is om mensen thuis te verzorgen, maar dan moet er wel worden geinvesteerd in die zorg en ondersteuning. Met andere woorden, dan moet de zorg in de wijk wel op orde zijn, zodat de mensen adequaat kunnen worden opgevangen en de geestelijke gezondheidszorg krijgen die nodig is.

 

U vindt de schriftelijk ingediende vragen hier