Door op 9 februari 2015

PvdA stelt vragen over fietstrommels in de stad

Op basis van het meerjarenplan fietsen 2011-2014 zijn er op verschillende plekken in de stad fietstrommels geplaatst. Ook in Bezuidenhout zijn fietstrommels geplaatst. Bijvoorbeeld op het Eerensplein, de Juliana van Stolberglaan en de De Sillestraat. De stallingen lijken tot op heden niet gebruikt te worden.

 

Op www.denhaag.nl staat te lezen: “De gemeente plaatst dit jaar in 8 buurten fietstrommels. Door gebrek aan een eigen fietsenstaling staan in deze buurten veel fietsen op straat. Daarom is het belangrijk dat er meer afgesloten fietsenstallingen komen. Het is helaas niet mogelijk om een nieuwe aanvraag voor fietstrommels in te dienen.”

Op de foto’s bij de schriftelijk ingediende vragen is te zien dat de stallingen in Bezuidenhout niet gebruikt worden. Reden voor de PvdA Den Haag om vragen te stellen aan het college omtrent de toewijzing en het gebruik van fietstrommels in de stad.

U vindt de schriftelijk ingediende vragen hier