Door Lobke Zandstra op 9 februari 2015

PvdA stelt vragen over fietstrommels in de stad

Op basis van het meerjarenplan fietsen 2011-2014 zijn er op verschillende plekken in de stad fietstrommels geplaatst. Ook in Bezuidenhout zijn fietstrommels geplaatst. Bijvoorbeeld op het Eerensplein, de Juliana van Stolberglaan en de De Sillestraat. De stallingen lijken tot op heden niet gebruikt te worden.

 

Op www.denhaag.nl staat te lezen: “De gemeente plaatst dit jaar in 8 buurten fietstrommels. Door gebrek aan een eigen fietsenstaling staan in deze buurten veel fietsen op straat. Daarom is het belangrijk dat er meer afgesloten fietsenstallingen komen. Het is helaas niet mogelijk om een nieuwe aanvraag voor fietstrommels in te dienen.”

Op de foto’s bij de schriftelijk ingediende vragen is te zien dat de stallingen in Bezuidenhout niet gebruikt worden. Reden voor de PvdA Den Haag om vragen te stellen aan het college omtrent de toewijzing en het gebruik van fietstrommels in de stad.

U vindt de schriftelijk ingediende vragen hier

 

Lobke Zandstra

Lobke Zandstra

Lobke is Raadslid en kandidaat-raadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ze heeft een lange staat van dienst in de Haagse politiek, hoewel ze pas 38 jaar is. Haar contacten met andere partijen en haar politieke instinct zijn ongeëvenaard. Daarmee voegt ze veel aanzien toe aan de PvdA-fractie. Lobke wil zich de komende periode nadrukkelijk

Meer over Lobke Zandstra