5 januari 2015

PvdA stelt vragen over wachtijsten in de zorg

Volgens enkele zorgaanbieders in de regio dreigen er wachtlijsten te ontstaan in de thuiszorg. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Hoe verhoudt dit bericht zich tot de ambitie om juist extra wijkverpleegkundigen in te zetten de komende jaren, om het langer thuis wonen mogelijk te maken”.

 

De PvdA Den Haag heeft naar aanleiding van het bericht uit AD/Haagsche Courant vragen gesteld aan het college.

“Het Rijk investeert juist in de inzet en extra wijkverpleegkundigen en schrapt de eigen bijdrage voor de wijkverpleegkundigen”, aldus Balster, “Daarom wil ik weten of het college kan garanderen dat er voldoende aanbod is van wijkverpleging en dat er geen wachtlijsten zullen ontstaan.”

U vindt de schriftelijk ingediende vragen hier

 

Bron: AD/Haagsche Courant van 31/12/2014

Bron: AD/Haagsche Courant van 31/12/2014