Door op 3 februari 2011

PvdA: “Stimuleer keurmerk veilig wonen in krachtwijken”

De PvdA-fractie is tevreden over de voortgang van de krachtwijken. In het merendeel van de businesscases is voortgang geboekt.

Raadslid en woordvoerder Krachtwijken Rajesh Ramnewash: “Wel maken wij ons ernstige zorgen over de consequenties van het huidige kabinetsbeleid voor wat betreft de financiering van de Krachtwijkenaanpak. Daarnaast willen we dat er meer aandacht komt voor de veiligheid in de wijken.”
Voor de bewoners vraagt de fractie aandacht voor het ondersteunen van de invoering Politiekeurmerk Veilig Wonen. “In onze nieuwbouwwijken voldoen alle woningen aan dit keurmerk. Juist in de oudere wijken is er vaak sprake van slecht hang- en sluitwerk en kunnen veiligheidsmaatregelen worden genomen zoals omschreven in het keurmerk. Wij denken dat de gemeente dit kan stimuleren door middel van een aanmoedigingsbijdrage. In de gemeente Utrecht gebeurt dit al. Wethouder Norder heeft inmiddels positief gereageerd op dit voorstel”, stelt Ramnewash