Door op 1 april 2015

PvdA-uitgangspunten duurzaamheid: ‘Er kan nog meer gedaan worden’

Woensdagochtend spraken we in de commissie Leefomgeving over Duurzaamheid. Het ging specifiek over de voortgang van Duurzaam Den Haag en het Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken 2015. Er is op dit moment voor het Haagse Duurzaamheidsbeleid nog geen nieuw kader. De wethouder komt hier nog voor de zomer mee. Daarom gaf Lobke Zandstra vast een aantal uitgangspunten mee voor de PvdA.

  1. De PvdA wil graag doorgaan met het verduurzamen van woningen en het terugdringen van het energiegebruik en dus ook de energiekosten voor Hagenaars.
  2. De PvdA vind duurzaamheid meer dan klimaatneutraal zijn en stadslandbouw alleen. De PvdA wil ook aandacht voor zaken als het beperken van grondstoffen, recycling, cradle to cradle, duurzaamheidspaspoorten voor gebouwen en deeleconomie.
  3. De PvdA wil meer mensen betrekken bij en bereiken met het duurzaamheidsbeleid. Bijvoorbeeld door sportverenigingen te betrekken, afvalscheiding bij bedrijven te stimuleren en door partners waar de gemeente mee samenwerkt – en subsidie krijgen – uit te dagen ook maatregelen te nemen om hun duurzaamheidsbeleid aan te scherpen.
  4. De PvdA vindt draagvlak belangrijk, zeker bij de discussie over een toekomstig warmtenet.
  5. De gemeente moet natuurlijk zelf het goede voorbeeld nemen bij inkoop. Bijvoorbeeld als het gaat om het eigen wagenpark.

De PvdA steunt de subsidie initiatieven duurzaamheid door Haagse wijken. Het is belangrijk initiatieven te ondersteunen. Niet alleen met geld, maar ook door het ondersteunen van uitwisseling en het wegnemen van belemmeringen. U kunt nog tot 1 mei subsidie aanvragen!

Duurzaam Den Haag en het Haags Milieucentrum gaan samen verder. Dat is belangrijk voor de stad; er is dan één duidelijk aanspreekpunt voor duurzaamheid. Duurzaamheid leeft. Er is veel initiatief. Bij een borrel over stadslandbouw barstte het oude pand bijna uit zijn voegen.

Het is belangrijk dat de nieuwe organisaties mensen voor zich weet te winnen en mensen die de in de opstartfase teleurgesteld zijn geraakt voor zich weet terug te winnen. Daarbij moet goed gekeken blijven worden voor de balans tussen vooraf gemaakte plannen en initiatieven die opkomen in de stad. De PvdA is zeer benieuwd naar de HK1000!