14 september 2011

PvdA: Volkshuisvesting van kwantiteit naar kwaliteit

Met de crisis onverminderd voelbaar, de woningmarkt nog steeds op slot en Rijks- en Europees beleid dat dit alles niet vergemakkelijkt, wil de PvdA de komende tijd vooral investeren in de kwaliteit van het Haagse wonen. Dat stelt zij bij de themavergadering over Wonen op woensdag 14 september.

PvdA-woordvoerders Gerard Verspuij en Jos de Jong zien zowel een noodzaak als een kans in het verleggen van de prioriteit van kwantiteit naar kwaliteit van het sociale woningbouwbestand. Jos de Jong, woordvoerder op de prestatieafspraken tussen gemeente en woningbouwcorporaties: “De enige kwantiteit die voor ons voorop blijft staan is voldoende beschikbaarheid van woningen onder en rond de huurtoeslaggrens en voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen en studenten. Zij moeten allemaal een plek kunnen blijven vinden in Den Haag.”

De Jong maakt zich zorgen over de verkoop van sociale woningen in de huidige woningmarkt. Hij vraagt de wethouder welk risicomanagement hij daarop gaat plegen en hoe hij dat van plan is. Verder wil hij strenge voorwaarden stellen aan mogelijke verkoop van deze woningen.

Onderhoud
Woordvoerder Huisvestingbeleid Verspuij: “Er ontstaat meer tijd en ruimte om te focussen op het beter en prettiger maken van de bestaande woningvoorraad. Wij komen nogal wat complexen en woningen tegen die wij echt ondermaats vinden. Dat moet echt veranderen. Wat er is en voorlopig ook blijft moet veilig en goed bewoonbaar zijn.”

Verspuij vroeg het college dan ook om een onafhankelijk onderzoek naar de onderhoudstaat van vroeg-naoorlogs corporatiebezit en specifiek naar vocht- en ventilatieproblemen in woningen uit de tachtiger en eerste helft negentiger jaren. De opzet hiervoor ontvangt de raad nog dit najaar. “Daarnaast streven wij naar een ‘onderhoudsgarantiekaart’ voor Den Haag”, aldus Verspuij.

Woonoverlast
Woonoverlast staat op het prioriteitenlijstje van de PvdA. Verspuij: “Daar is de laatste jaren al veel in geïnvesteerd door onze wethouder Marnix Norder. Zo heeft Den Haag al grote successen geboekt met de Haagse Pandbrigade en bestaat er inmiddels een Meld- en Steunpunt Woonoverlast. Wij willen deze aanpak intensiveren en nog effectiever maken. Het bestrijden van Woonoverlast is een ketenaanpak, met allerlei schakels uit verschillende werkvelden. Om de samenwerking en communicatie te perfectioneren is het van belang dat deze schakels elkaar goed weten te vinden.

Wij willen daarom een werkbespreking beleggen met alle betrokkenen uit de keten, zoals de corporaties, de gemeente, politie, maar bv. ook PsyQ/Parnassia en Reclassering. Geen politiek, niet vingerwijzen, maar de koppen bij elkaar steken en kijken wat er beter kan!” Deze werkbespreking zal plaatsvinden in november van dit jaar.